Forsviks sluss

Forsviks sluss

Läs om Motala sluss dopnamn, byggnads år och tekniska fakta. Lär dig historian!

Beskrivning

Dopnamn: Carl XIII
Byggnadsår: 1813
Tekniska fakta: Slussen har en fallhöjd på 3,5 meter vilket är det högsta för en enkelsluss i Göta kanal. Slussen i Forsvik stod klar 14 oktober 1813 och är kanalens äldsta. Cirka 500 indelta soldater arbetade i 3 år med att färdigställa den, men trots detta byggdes slussen alldeles för kort. Detta fick lov att rättas till, men inte förrän i början av 1850-talet. Samtidigt med slussbygget sprängdes en 500 meter lång kanal, mellan Dammsjön och Bottensjön, som än idag förbinder sjön Viken med Vättern.

Totalt var 58 000 indelta soldater delaktiga i bygget av Göta kanal. Enligt en seglivad myt byggdes kanalen av ryska krigsfångar, men sanningen är att endast ett fåtal ryska desertörer från kriget 1809 deltog och de var aldrig fler än 160 man här i Forsvik.

Slussvaktarbostaden byggdes i sten år 1914. Förutom slussvakten och hans familj bodde lotsen i samma hus. Norr om kanalen finns den före detta slussinspektorsbostaden som uppfördes 1809-1810.