Duvkullen Övre sluss

Duvkullen Övre sluss

Läs om Duvkullen Övre sluss dopnamn, byggnads år och tekniska fakta. Lär dig historian!

Beskrivning

Dopnamn: Erik Hagström (övermechanicus vid kanalbolaget innan Gustaf Lagerheim)
Byggnadsår: 1832
Tekniska fakta: Slussen har en fallhöjd på 2,4 meter. Den är en enkelsluss med hydraulisk manövrering och slussportarna har en gjutjärnsstomme med träplank. Här vid Duvkullen har tre generationer Stenman arbetat som slussvärdar. Det hela började med Per Gustaf Stenman som tog över ansvaret för slussen 1881. I grunden var han stenarbetare och timmerman och tilldelades Patriotiska sällskapets medalj 1891. Efter 22 år i tjänst efterträddes han av sonen Per Adolf Stenman, även han stenarbetare. Den sista i släktet att axla uppdraget var Einar Stenman och han stannade kvar till 1974. Sammantaget har dessa tre arbetat vid samma sluss i hela 93 år.
Men trots detta kunde livet i en slussvaktarstuga vara hårt. Per Adolf Stenmans änka berättade om sitt liv efter sin makes bortgång 1949. Hon var då över 80 år och hade levt i samma hus i drygt 60 år. Elva barn hade hon fött till världen där och vatten fick hon hämta 300 meter bort. Huset saknade också tvättstuga och taket läckte ofta. En annan av hennes söner arbetade vid slussen i Mem och hans familj hade det om möjligt ännu eländigare. De fick nämligen gå över en halv kilometer bara för att hämta vatten.