Carlsborg övre

Carlsborg övre sluss

Läs om Carlsborg övre sluss dopnamn, byggnads år och tekniska fakta. Lär dig historian!

Beskrivning

Dopnamn: Norrköping
Byggnadsår: 1829-1830
Tekniska fakta: Slussarna i Carlsborg är så kallade kopplade slussar. Carlsborgs övre sluss har en fallhöjd på 4,7 meter.

Alla kanalbolagets bostäder var förr underställda en boställsordnng. Detta innebar i praktiken att kanalbolaget stod för alla reparationskostnader för den som bodde i en slussvaktarstuga, så länge denne bistod med egen arbetskraft. Om någon av dem som bodde i stugan skulle orsaka skada var det däremot slussvakten själv som fick stå för reparationskostnaderna.