Carlsborg nedre sluss

Carlsborg nedre sluss

Läs om Carlsborg nedre sluss dopnamn, byggnads år och tekniska fakta. Lär dig historian!

Beskrivning

Dopnamn: Skandinavien
Byggnadsår: 1829-1831
Tekniska fakta: Manövreringen är hydraulisk och samtliga portar har en gjutjärnstomme med träplank. Dubbelslussen har en fallhöjd på 5,1 m. Redan 1881 började den första slussvakten med efternamnet Ringström arbeta här vid Carlsborgs sluss. Eran började med John Melcher Ringström som arbetade till 1926. Därefter var det sonen Torsten Eilert Ringström som tog över stafettpinnen och han arbetade här fram till 1965. Slutligen gick brovaktarsysslan över till den sista sonen i ledet, nämligen Dag Eilert Ringström fram till 1979. Sammantaget har en Ringström skött slussen här i Carlsborg i hela 98 år.

Slussvaktarstugan intill slussen där samtliga Ringström bodde byggdes 1898 och har sedan dess moderniserats år 1970. Efter att den siste Ringström lämnat sin post byggdes också slussen om till hydraulisk manövrering. Intill slussen ligger också ett före detta kokhus som byggdes i Mem 1877. Huset flyttades hit till Carlsborg 1897 för att tjäna som tillfällig bostad åt den dåvarande slussvakten. På södra sidan ligger kanalbolagets förrådsbyggnader som uppfördes i början av 1800-talet. På kullen ovanför förråden ligger den före detta ingenjörsbostaden. Detta hus byggdes redan på 1700 talet och inköptes vid tiden för kanalens byggande.