Carl - Johans slusstrappa

Carl - Johans slusstrappa

Läs om Carl - Johans slusstrappa dopnamn, byggnads år och tekniska fakta. Lär dig historian!

Beskrivning

Dopnamn:Carl Johan (kung Carl XIV Johan och hans son prins Oscar besökte slusstrappan under byggnationstiden. Han nedlade två grundstenar varför trappan fått kungens namn).Byggnadsår: 1815-1818

Tekniska fakta:
Dessa sju kopplade slussar är kanalens längsta slusstrappa. Den lyfter eller sänker båtarna 18,8 meter mellan Roxen och Bergs gästhamn. Manövreringen sker hydrauliskt. Vid Berg finns det sammanlagt elva slussar. Alla är byggda av kalksten från Bergs kalkbrott.

Göta kanals grundare Baltzar von Platen hade från början tänkt att alla slussportar i kanalen skulle byggas av ek. Denna idé skulle dock blivit en mycket dyr affär, och därför valde han istället att följa britternas exempel och använda sig av gjutjärn till stommarna.

Under 1980- och i början av 1990-talet ersattes många slussportar av nya helsvetsade stålportar. Men kanalbolagets styrelse bestämde sig i mitten av 1990-talet för att så långt som möjligt återställa portarna till sitt ursprungliga skick.

Idag har därför de flesta portarna originalgjutjärnsstomme från kanalens byggnadstid och trävirket håller i cirka 35-40 år.

När en slussport behöver bytas ut idag är de också skapade i gjutjärn istället för stål, för att på så sätt bevara kanalens historiska autenticitet.
I nedre delen av slussportarna finns två luckor som vattnet strömmar genom. Ursprungligen fanns det bara en lucka i varje port, men i början av 1900-talet försågs de med dubbla luckor för att korta ned slussningstiden. Den övre regeln på porten är den så kallade bomregeln där slussluckornas manövrering är fastsatt. När slussarna fortfarande var handmanövrerade var det låshus med kugghjul och rattar eller kors som öppnade luckorna. Idag sitter det hydraulkolvar för luckornas öppnande och stängande på bomregeln.


Slussvaktarbostaden intill Carl Johans slusstrappa byggdes någon gång mellan åren 1810 och 1820. Ursprungligen innehöll huset lägenheter till två vakter och deras familjer. Ungefär 100 meter söder om slussarna ligger också den före detta slussinspektorsbostaden.