Borenshults slussar

Borenshults slussar

Läs om Borenshults slussar dopnamn, byggnads år och tekniska fakta. Lär dig historian!

Beskrivning

Dopnamn: Minnets fem slussar, förmodligen är det minnet efter Baltzar von Platen som hedras.
Byggnadsår:1823–1825
Tekniska fakta: Slusstrappans totala fallhöjd är 15,3 meter. Slussportarna konverterades till hydraulisk drift och fick elektricitet 1969-70.

Borenshults slussar är Göta kanals näst största slusstrappa. Den består av fem kopplade slussar och är ett stort besöksmål i Motala. I den mittersta slussen har två män ristat in ett minne åt eftervärlden. På den norra sidan av slussen kan man läsa ”Byggmästare W Barack” medan den södra sidan har inskriptionen ”Arbetsledare And Sohlén”.

Slussvaktarhuset på norra sidan är byggt i sten någon gång under 1820-talet. Det innehöll till en början två lägenheter med gemensamt kök. Många slussvaktare har haft sitt boende här och en av dem var Carl August Nordqvist. Han blev förflyttad från Hulta sluss 1874 och arbetade sedan i Borenshult fram till sin död 1898.

Mellan Motala och Borenshult gick en av Sveriges första järnvägslinjer, som anlades under kanalens byggnadstid och användes för att frakta jord. Vagnarna drogs av hästar vilket gick både snabbare och smidigare än om arbetarna hade använt skottkärror.