Borensbergs sluss

Borensbergs sluss

Läs om Borensbergs sluss dopnamn, byggnads år och tekniska fakta. Lär dig historian!

Beskrivning

Dopnamn: Nicolaus August (Oscar I:s fjärde son)
Byggnadsår:1820
Tekniska fakta: Denna nivåsluss med en fallhöjd på 0,2 meter är en av två slussar längs Göta kanal som fortfarande är handmanövrerade. Portarna består av en gjutjärnsstomme med träplank.Slussen i Borensberg var den första som byggdes under helt svensk ledning, och den tillhörande slussvaktarbostaden byggdes 1820. I direktionsprotokollen från tiden för bygget kan man läsa att ett hus ”af kalksten med tegeltak” var under byggnad i Husbyfjöl. Husbyfjöl, som då var namnet på Borensberg, står också att läsa på husets gavel. En ny slussvaktarbostad uppfördes 1947-48.

Vid inloppet till sjön Boren finns även de gamla pirerna och fyren bevarade. De återinvigdes 1994 efter noggranna renoveringar.