Bergs sluss

Bergs sluss

Läs om Bergs sluss dopnamn, byggnads år och tekniska fakta.

Beskrivning

Dopnamn: Karl Ludvig Eugen (kung Karl XV)Byggnadsår: 1819-1820
Tekniska fakta: Karl Ludvig Eugens slussar är kopplade och elektrifierades så tidigt som 1969. Manövreringen är med andra ord hydraulisk. Slussarna har en total fallhöjd på 5,5 meter. Väster om slussarna här i Berg, på den norra kanalbanken, finns en historisk kvarleva. 1932 restes här en minnessten som påminnelse om de indelta soldaternas insats vid byggandet av Göta kanal. De sex blocken av ljusröd granit har en bronsrelief på den sida som vetter mot kanalen. Skaparen av reliefen heter C Berger och hans förhoppning var att ge en symbolisk skildring av kanalgrävandet.

Slussvaktarbostaden som är belägen intill slussarna byggdes 1935. På det bostadshus som låg där innan fanns en veranda för ångbåtspassagerare. Vid dubbelslussen här i Berg har två generationer Hammarlöf levt och arbetat. Carl Josef Hammarlöf började som bro- och slussvakt år 1868 och arbetade sedan i Berg ända fram till 1909. Då var det dags för nästa Hammarlöf att ta över, nämligen Johan Albert som stannade kvar på sin post fram till 1925.