Konstverket Utpost
Konstverket Utpost

Konstverket Utpost

I Mem, Göta kanals inlopp från Östersjön, invigde Karl XIV Johan kanalprojektet 1832. Detta och den hänförande utsikten över Slätbaken gjorde platsen till ett naturligt val för Visioner vid gestaltning Utpost av Richard Johansson.

Beskrivning

Richard Johansson själv säger så här om sitt verk:
”Min spontana idé när jag fick skissuppdraget, var att skulptera en matros. Den skulle symbolisera resor och återkomster. Efter att ha besökt Mem vid ett par tillfällen, började jag omarbeta mina skisser. nu kändes det självklart för mig att gestalta en skulptur som står som en utpost lägst ut på udden. När jag stod på den tilltänkta platsen kändes en byggnad av något slag naturlig, kanske som en paviljong omgärdad av vatten. Jag vill göra ett verk som kan referera till olika tidsepoker, där hantverket känns påtagligt.”

Richard Johanssons tankar kring de fyra bronsfigurerna på taket är att matrosen ska ses som en symbol för farväl och återseenden, Baltzar von Platen som betraktare av sin kanal, trädet som en bild av naturupplevelser som väntar längs färden och fågeln som något årligt återkommande.

Verket är placerat en bit in på den utskjutande landtungan vid Mems sluss och för där en dialog med det lilla fyrtonet utanför den motsatta strandremsans spets. Byggnaden med sina rustika tegelfasader erbjuder besökaren en viloplats, ett utsiktsrum, som öppnar sig mot kanalens inlopp och det ärggröna koppartaket reser sig stolt över byggnadskroppens tyngd.

Konstprojektet Visioner vid Vatten har gjort ordentliga avtryck längs Göta kanal sedan ett decennium tillbaka. Konsttävlingen resulterade i flera permanenta konstgestaltningar längs Göta kanal.