Slussportsutställning
Flygbild över Bergs slussområde
Närbild på slussport

Slussportsutställning, Bergs slussar

Upplev de mäktiga slussportarna på riktigt nära håll!

Beskrivning

Mitt i det välkända slussområdet Bergs slussar, bara en liten bit från Göta kanals största slusstrappa, hittar du fem stora slussportar uppställda på land. Utställningen berättar om de mäktiga portarna som håller vattnet i kanalen på plats och den tekniska utvecklingen som påverkat dem genom åren. Här får du uppleva dem på riktigt nära håll!

Olika byggnadstekniker
Gjutjärn, trä och stål. Alla slussportar har en egen historia att berätta om olika byggnadstekniker som använts genom Göta kanals drygt 200-åriga historia.

I originalportarna användes gjutjärn. Dessa ersattes sedan av trä- och stålportar som användes långt in på 1900-talet för att testa nya tekniker. Livslängden förkortades dock det kraftigt, och stålportarna höll endast i 70 år, jämfört med gjutjärn som höll i nästan 200 år. De krävde dessutom betydligt mer underhåll.

Därför har Göta kanalbolag nu återgått till att tillverka gjutjärnsportar, som beräknas hålla i närmare 200 år. Dessa kläs med träplank som byts efter cirka 40 år.