Heda sluss

Heda sluss

Läs om Heda sluss dopnamn, byggnads år och tekniska fakta.

Beskrivning

Dopnamn: Oscar Fredrik (kung Oscar II)
Byggnadsår:1818-1820
Tekniska fakta: Denna dubbelsluss har en fallhöjd på 5,2 meter. Manövreringen är hydraulisk och slussen elektrifierades 1970.Slussvaktarbostället är timrat och tillhörde från början Brunnby gård. Stugan heter Ugglebo och är belägen strax intill en källa där man en gång i tiden ”drack brunn.” Förmodligen har huset legat här ända sedan slutet av 1700-talet. Byggnaden kan ha tjänat som läkarbostad vid tiden för brunnens nyttjande. Efter att kanalbolaget köpt in fastigheten har den använts som bagarstuga innan den slutligen blev slussvaktarbostad. År 1998 restaurerades huset. Slussvaktaren Oskar Wilhelm Ljungberg hade en dramatisk dag den 28 april 1914. Den finska ångfärjan Drumsö ramponerade nämligen mellanportarna vid Heda. Smällen var så kraftig att bomreglarna sprängdes. Men portarna blev snabbt provisoriskt lagade varför det aldrig blev något påtagligt stopp i trafiken.