Hajstorps övre sluss

Hajstorps övre sluss

Dopnamn: Thomas Telford (Baltzar von Platens skotske rådgivare)
Byggnadsår: 1822
Tekniska fakta: Den övre slussen har en aning lägre fallhöjd än den nedre, 5,0 meter. Alla slussar har sina byggnadsår inristade i slussväggens liststen, så även här i Hajstorp

Beskrivning

Hajstorps bro är av gjutjärn och troligen kanalens äldsta bro som fortfarande är i drift. Bron är försedd med master och spännstag i originalutförande och ligger i direkt anslutning uppströms Hajstorps Övre sluss.

Byggnadsår: 1822
Typ: Rullbro