Hajstorps övre sluss

Hajstorps övre sluss

Läs om Motala sluss dopnamn, byggnads år och tekniska fakta. Lär dig historian!

Beskrivning

Bron är försedd med master och spännstag i originalutförande och ligger i direkt anslutning uppströms Hajstorps Övre sluss.

Dopnamn: Thomas Telford (Baltzar von Platens skotske rådgivare)
Byggnadsår:1822
Tekniska fakta:Den övre slussen har en aning lägre fallhöjd än den nedre, 5,0 meter. Alla slussar har sina byggnadsår inristade i slussväggens liststen, så även här i Hajstorp
Typ: Rullbro