Göta kanals alnstenar

Göta kanals alnstenar

Lär dig mer om Göta kanals alnstenar.

Beskrivning

Utefter hela den grävda kanalen står det numrerade alnstenar av huggen kalksten. Mellan varje alnsten är det tusen alnar, vilket är 594 meter. Skjutskarlarna som drog skeppen med oxar tog betalt per sten. Avgiften var vid 1800-talets början 8 öre för 1000 alnar, alltså för varje 594 meter skjutskarlarna drog ett skepp. Mellan Sjötorp och Tåtorp, som ligger på västgötasidan, finns det sextio alnstenar och varje alnsten är numrerad. Den första stenen, som har nummer 1, står vid Sjötorp och den sista med nummer 60 står på kanalpiren vid Tåtorp.

På östgötasidan finns 82 alnstenar. Här är numreringen lite annorlunda jämfört med västgötasidan. Detta på grund av att numreringen börjar om från början vid varje sjö.

• Alnsten 1-6, Motala - Borenshult, dvs. mellan Vättern och Boren.
• Alnsten 1-37 Borensberg - Carl Johans slussar, dvs mellan Boren och Roxen.
• Alnsten 1-11 Norsholm - Hulta sluss, dvs mellan Roxen och Asplången
• Alnsten 1-28 Snövelstorp - Mem, dvs mellan Asplången och Östersjön.

Under senare år har skadade alnstenar renoverats, och de som försvunnit har ersatts med nya för att återställa kanalens ursprungliga miljö. Föreningen Göta kanals Vänner har medverkat till restaureringen av alnstenarna.