Baltzar von Platen

Kanalbyggaren, statsrådet, sjömilitären och riksståthållaren Baltzar von Platen är utan tvekan en av de personer som format den svenska historien. Han tillhörde den lilla inre krets som stod kungamakten nära och tog aktiv del i den svenska politiken. Dessutom genomförde han det väldiga Göta kanal-projektet. 

 

 

Baltzar von Platens historia

Baltzar von Platen har beskrivits som en blandning av en gammaldags pliktmänniska och aristokrat som samtidigt var en liberal och modern politiker och industriman som byggde en brygga mellan det gamla och det nya. Han föddes på fädernegodset Dornhoff på ön Rügen den 29 maj 1766. Vid 13 års ålder skrevs han in vid kadettskolan i Karlskrona och året efter, 1780, fick han fullmakt som fänrik vilket blev startskottet för hans militära bana.

1782 gick han dock över till handelsflottan, då han ansåg att han inte hade några möjligheter att utveckla sin praktiska förmåga genom de militära övningarna, och som styrman seglade han under tre år över världshaven. Resorna tog honom bland annat till till Västindien och Godahoppsudden, och han vidhöll senare att den tiden varit oumbärlig för honom när det gällde lärandet av verkligt sjömanskap. 

 

Rysk krigsfånge
1785 var han tillbaka i Sverige och året efter kommenderades han på fregatten Diana där han deltog på en expedition till Marocko. Efter det ansågs Baltzar von Platen vara tillräckligt erfaren för att delta i kriget mot Ryssland, och han kommenderades på linjeskeppet Prins Gustaf. Vid slaget vid Hogland den 17 juli 1788 blev von Platen sårad, togs som krigsfånge och kom att tillbringa mer än två år i rysk fångenskap, innan han utväxlades 1790 efter freden i Värälä. 

När han kom hem blev han befordrad till löjtnant och kapten, fullmakter som redan hade utfärdats under hans bortavaro. Att få en sådan befordran redan vid så unga år, visar att Baltzar von Platen utmärkt sig och visat stor duglighet inom krigsmakten. De kommande åren hade han därför ständiga sjökommenderingar. 

 

Kanalbyggare och vicekonung i Norge
1798 invaldes Baltzar von Platen i styrelsen för Trollhätte kanal och samtidigt började han utarbeta planer på en förbindelseled mellan Nord- och Östersjön, det som skulle komma att bli Göta kanal. 
Sina sista år tillbringade von Platen dock som vicekonung i Norge och hans hälsa försämrades så drastiskt att och aldrig fick uppleva Göta kanals fullbordan. År 1829, tre år före kanalens högtidliga invigning i Mem, dog Baltzar von Platen i Kristiania. Han begravdes med pompa och ståt, och vilar nu i den monumentala familjegraven intill kanalen i Motala. 

 

Vill du uppleva historien på plats, res på road trip med egen bil och känn historiens vingslag!