Maxmått för båtar

Göta kanal sträcker sig mellan Sjötorp vid Vänern och Mem vid Östersjön och har 58 slussar. Kanalens totala längd är 190 km, varav 87 km är grävd kanal. Kanalen når sin högsta punkt, 91,8 m, i Viken. Tillsammans med Trollhätte kanal utgör Göta kanal en sammanhållen vattenväg över hela Sverige från kust till kust.

Maxmått för båtar på Göta kanal

 

Längd: 30 m
Bredd: 7 m
Djupgående: 2,82 m
Höjd: 22 m
Maxfart: 5 knop

Observera att hela längden (löa) räknas, inklusive eventuell badbrygga, bogspröt, jolle eller dylikt.
Segelfri höjd gäller endast i mitten av kanalen. På vissa ställen kan överhängande grenar finnas från alléträden.  

 

Maxmått för båtar på Trollhätte kanal

Längd: 88 m
Bredd: 13,2 m
Djupgående: 5,4 m
Höjd: 27 m

För mer information om Trollhätte kanal, kontakta Sjöfartsverket