Maxmått för båtar

Göta kanal sträcker sig mellan Sjötorp vid Vänern och Mem vid Östersjön och har 58 slussar. Kanalens totala längd är 190 km, varav 87 km är grävd kanal. Kanalen når sin högsta punkt, 91,8 m, i sjön Viken. Tillsammans med Trollhätte kanal, bildar Göta kanal en vattenväg tvärs genom Sverige från kust till kust.

Maxmått för båtar på Göta kanal

Längd: 30 m
Bredd: 7 m
Djupgående: 2,82 m
Höjd: 22 m
Högsta fart: 5 knop

Observera att hela längden räknas, inklusive eventuell badbrygga, bogspröt, jolle eller dylikt.
Segelfri höjd gäller endast i mitten av kanalen. På vissa ställen kan överhängande grenar finnas från alléträden.  

 

Maxmått för Trollhätte kanal

Längd: 88 m
Bredd: 13,2 m
Djupgående: 5,4 m
Höjd: 27 m

För mer information om Trollhätte kanal, kontakta Sjöfartsverket/Trollhätte kanal

 

 

Genomskärning av kanalen. Djupgående (2,82 m) och segelfri höjd gäller kanalens mitt.