Söderköpings sluss

Söderköpings sluss

Dopnamn: Söderköping
Byggnadsår: 1847
Tekniska fakta: Slussen i Söderköping är en enkelsluss med hydraulisk manövrering och den har en fallhöjd på 2,4 meter. Lågportarna (det översta slussportsparet) har sin original gjutjärnsstomme kvar.

Beskrivning

Den sluss som fartygen idag färdas igenom i Söderköping är inte den ursprungliga. Den första slussen som fanns här byggdes 1832, men stod på alltför dålig grund och började sjunka ganska direkt efter att den var färdig. Den ersattes därför med den sluss vi ser idag.

Den 3 juni 1931 brakade kanalångaren Juno rakt in i slussportarna i slussen. Maskinisten hade missuppfattat styrmannens signal och istället för att slå full back hade han satt full fart framåt. Eftersom Juno befann sig inne i slussen då olyckan skedde kunde katastrofen ha blivit förödande. Men som tur var höll det bakre slussportsparet, och trycktes istället igen av det framrusande vattnet. Om inte portarna hade stängts kunde ett stort antal hus blivit översvämmade eftersom de låg lägre än slussen. Redan efter tio dagar var dock slussen reparerad och båtrafiken igång som vanligt.

Här i Söderköping kan man även se flera av kanalens ursprungliga magasin och andra byggnader som har fått stå kvar. Den slussvaktarbostad som finns här är till exempel byggd 1869-70. Men åtminstone två av magasinen är byggda redan på 1830-talet.