Duvkullen nedre sluss

Duvkullen nedre sluss

Dopnamn: Gustaf Lagerheim (Lagerheim var övermechanicus vid Göta kanalbolag mellan åren 1820 och 1845)
Byggnadsår: 1832
Tekniska fakta: Detta är en enkelsluss med en fallhöjd på 2,3 meter. Manövreringen är hydraulisk men fortfarande 1978 var den manuell.

Beskrivning

Slussvaktarbostaden i sten som vi idag ser här vid Duvkullens nedre sluss byggdes 1899. Förr fanns en ännu äldre bostad som sedan flyttades till Magasingatan i Söderköping, där den står kvar än idag.