Brådtom

Brådtom Sluss

Dopnamn: Stockholm
Byggnadsår: 1826
Tekniska fakta: Slussen har en fallhöjd på 2,3 meter. Strax ovanför slussen finns en avtappningslucka där man kan tömma hela kanalsträckan Norsholm – Brådtom på vatten om det skulle behövas.

Beskrivning

Sluss- och brovaktarbostaden i Brådtom är relativt ny då den byggdes 1904. Under 60 år bodde och arbetade smeden Nils Petter Kindahl här. Han hade 2,64 hektar jord att bruka, 17 kubikmeter ved att elda samt en lön på 230 kronor om året. Veden och jorden var lön som betalades i natura. Alla uthus och hus ansågs också vara en del av lönen. Kindahls bostad och uthus värderades till 50 kronor.