Göta kanal 2.0 - Med sikte på kommande generationer
26 Mai - 31 Dez

Göta kanal 2.0 - Med sikte på kommande generationer

I början av 2000-talet växte Göta kanal fram som ett av Sveriges största besöksmål. Men hos Göta kanalbolag fanns en växande oro för kanalens skick. Decennier av bristande underhåll hade utvecklats till en säkerhetsrisk. En rapport 2014 visade på två alternativ: Antigen en totalrenovering av kanalen - eller att stänga kanalen för gott.

Product description

Det blev startskottet för "Göta kanal 2.0", ett renoveringsprojekt som omfattade 87 km grävd kanal, 58 slussar och 4 km kajer. Många av åtgärderna hade aldrig gjorts förut och man fick pröva sig fram med en blandning av gamla metoder och ny teknik. Kanalens ursprungliga skick skulle behållas samtidigt som man tog hänsyn till moderna krav på hållbarhet, besökarnas säkerhet och beredskap för framtida klimatförändringar. Göta kanal 2.0 har kostas närmare en miljard kronor och är den största renoveringen i kanalens 200- åriga historia.


Journalisten Johan Sievers och fotografen Göran Billeson har följt arbetet vilket skildras i den här boken." - Göta kanal 2.0 - Med sikte på kommande generationer