Information – Vattennivåer Göta kanal

AB Göta kanalbolag har under hela våren och försommaren kontinuerligt följt nivån i de sjöar som Göta kanal hämtar sitt vatten från. Det senaste årets låga grundvattennivåer i sydöstra Sverige och den nederbördsfattiga vintern har lett till att vattennivån i främst Vättern ligger under normalnivån. Här rapporterar vi löpande om aktuella vattennivåer. 

Uppdatering 17/8
Vattennivåerna i Vättern, Roxen och Asplången ligger fortsatt på en låg nivå. Sträckan mellan Norsholm och Carlsborg i Östergötland har påverkats ytterligare och är nu sänkt till 2,40 m. Eftersom Göta kanal nu går in i bokningssäsong och trafiken genomförs med konvojer enligt fasta färdplaner, innebär det att sträckan Norsholm - Mem inte kan trafikeras av båtar med större djupgående än 2,40 m. Även sträckan mellan Motala - Berg är fortsatt påverkad då vattendjupet där är begränsat till 2.70 m. Göta kanalbolag fortsätter att följa vattennivåerna med i stort sett dagliga mätningar. 

 

Uppdatering 28/7
Vattennivåerna i Vättern, Roxen och Asplången ligger fortsatt på en låg nivå och Göta kanalbolag fortsätter att följa dessa med i stort sett dagliga mätningar. Kanalsträckan mellan Norsholm och Carlsborg i Östergötland är fortfarande påverkad och vattennivån där håller nu 2,50 m. Även sträckan mellan Motala sluss och Carl Johans slusstrappa i Berg är påverkad och vattendjupet där är begränsat till 2.70 m. Övriga delar av Göta kanal håller ännu sin garanterade nivå. 

För de största passagerarbåtarna Juno, Diana och Wilhelm Tham har detta medfört ändrade rutter och för mer information om dessa hänvisas till Rederi AB Göta kanal. Övriga passagerarbåtar går som vanligt enligt sina respektive turlistor. 

Båtägare med båtar vars djupgående överstiger 2,40 m bör även fortsatt vara medvetna om att farleden i Motala hamn påverkas och att där nu finns en alternativ färdväg vid in- och utpassering i Göta kanal. Se här för karta över den alternativa färdvägen. Båtägare med grundare skrov kan fortsatt välja den ordinarie farleden i Motala hamn. Vi uppmanar alla att noggrant studera sjökort och följa rådande vattennivåer via UFS. 

 

Uppdatering 26/7
Vattennivåerna i Vättern, Roxen och Asplången ligger fortsatt på en låg nivå och Göta kanalbolag fortsätter att följa dessa med i stort sett dagliga mätningar. Kanalsträckan mellan Norsholm och Carlsborg i Östergötland är fortfarande påverkad och vattennivån där håller 2,60 medan övriga delar av Göta kanal håller sin garanterade nivå. 

För de största passagerarbåtarna Juno, Diana och Wilhelm Tham har detta medfört ändrade rutter och för mer information om dessa hänvisas till Rederi AB Göta kanal. Övriga passagerarbåtar går som vanligt enligt sina respektive turlistor. 

Båtägare med båtar vars djupgående överstiger 2,40 m bör även fortsatt vara medvetna om att farleden i Motala hamn påverkas och att där nu finns en alternativ färdväg vid in- och utpassering i Göta kanal. Se här för karta över den alternativa färdvägen. Båtägare med grundare skrov kan fortsatt välja den ordinarie farleden i Motala hamn. Vi uppmanar alla att noggrant studera sjökort och följa rådande vattennivåer via UFS. 

 

Uppdatering 17/7
Vattennivåerna i Vättern och Roxen är fortsatt stabilt låga. Dock har vattennivån i Asplången gått ytterligare neråt och påverkar fortsatt kanalsträckan mellan Norsholm och Carlsborg i Östergötland. Vattennivån där är nu 2,60 m medan övriga delar av Göta kanal fortsatt är relativt oförändrade.

Båtägare med båtar vars djupgående överstiger 2,40 m bör även fortsatt vara medvetna om att farleden i Motala hamn påverkas och att där nu finns en alternativ färdväg vid in- och utpassering i Göta kanal. Se här för karta över den alternativa färdvägen. Båtägare med grundare skrov kan fortsatt välja den ordinarie farleden i Motala hamn. Vi uppmanar alla att noggrant studera sjökort och följa rådande vattennivåer via UFS. 

 

Uppdatering 6/7 
Vättern och Roxen ligger stabilt på samma låga nivå som tidigare. Vattennivån i Asplången har gått svagt nedåt en tid och påverkar nu kanalsträckan mellan Norsholm och Carlsborg i Östergötland. Gällande vattennivå där är just nu 2,70 m medan övriga delar av Göta kanal är fortsatt oförändrade.

Båtägare med båtar vars djupgående överstiger 2,40 m bör även fortsatt vara medvetna om att farleden i Motala hamn påverkas och att där nu finns en alternativ färdväg vid in- och utpassering i Göta kanal. Se här för karta över den alternativa färdvägen. Båtägare med grundare skrov kan fortsatt välja den ordinarie farleden i Motala hamn. Vi uppmanar alla att noggrant studera sjökort och följa rådande vattennivåer via UFS. 

 

Uppdatering 29/6
Både i Vättern och Roxen kvarstår den låga vattennivån, men Göta kanal håller ändå fortsatt sin kontrollerade nivå. Båtägare med båtar vars djupgående överstiger 2,40 m bör även fortsatt vara medvetna om att farleden i Motala hamn påverkas och att där nu finns en alternativ färdväg vid in- och utpassering i kanalen. Se här för karta över den alternativa färdvägen. 
Båtägare med grundare skrov kan fortsatt välja den ordinarie farleden i Motala hamn, men även för dem uppmanar vi att noggrant studera sjökort och följa rådande vattennivåer via UFS. 

 

Uppdatering 2/6
Vätterns låga vattenstånd kvarstår, men Göta kanal håller ändå fortsatt sin kontrollerade nivå. 
Vi vill dock uppmärksamma båtägare med båtar vars djupgående överstiger 2,40 m på att farleden i Motala hamn kan påverkas och att det där finns ett alternativ för att nå kanalen. Klicka här för att se karta över den alternativa färdvägen. 

Båtägare med grundare skrov kan fortsatt välja den ordinarie farleden. Även fortsättningsvis hänvisas till att noggrant studera sjökort och följa rådande vattennivåer via UFS.

 

Uppdatering 19/5
Vattennivåerna i Vättern är relativt oförändrade och förberedelser fortsätter för planerad flyttning av farleden i Motala hamn. Flytbryggor har igår och idag tagits bort och bottenundersökningar pågår i den fortsatta projekteringen.

Farleden är tillsvidare oförändrad tills annan information tydliggörs via UFS och Sjöfartsverket.

 

Uppdatering 10/5
Farled åtgärdas i Motala hamn
Göta kanalbolag påbörjar omgående projektering för att återställa den gamla farleden in i Motala hamn. Detta är en direkt åtgärd för att säkerställa tillgänglighet i farleden in i Motala hamn och vidare till och från Göta kanal trots Vätterns låga vattennivåer. 

Det kommer vidare innebära att det behöver reduceras en del av gästhamnens bryggor vilket dock bedöms påverka tillgänglighet i Motala hamn endast en kort period av högsäsongen.

Göta kanalbolag fortsätter mäta och följa vattennivåer i Vättern samt andra vattendrag/sjöar som påverkar farleden Göta kanal. Även fortsättningsvis hänvisas du som båtägare till noggrant studera sjökort och följa rådande vattennivåer via UFS och Sjöfartsverket.

 

Uppdatering 5/5
Efter dagens mätning av vattendjupet i Vättern, vill vi uppmärksamma att vi ser en negativ trend som påverkar delar av Göta kanal.


Påverkas du som båtägare?
Det är endast ett fåtal, mycket djupgående båtar som påverkas av dessa nivåer. Läs sjökort noggrant och följ nogsamt rådande vattennivå via UFS och Sjöfartsverket.

Områden som påverkas:
Motala hamnområde inkl sluss


Vår hemsida kommer kontinuerligt att uppdateras med löpande information.