Trädfadder längs Göta kanal

Beställningsformulär - Träd

Som trädfadder till ett träd längs Göta kanal får du ett trädfadderbevis hemskickat. Du får även ditt namn på de trädfaddertavlor som är plcerade längs kanalen och blir inbjuden till nästkommande trädplantering där ditt träd kommer att planteras.

Du kan ange en personlig text på trädfadderbeviset vi skickar till dig, tex en hälsning till den du vill ge trädet som gåva till. Max 50 tecken, inkl blanksteg.

Beställarens kontaktuppgifter

Ange till vilken adress du vill att vi skickar ditt trädfadderbevis och fakturan. Inbjudan till kommande års trädplantering kommer att skickas till den e-postadress du anger.

Den blivande trädfaddern

Här anger du vilket namn som ska stå på trädfaddertavlorna längs Göta kanal. Vill du att inbjudan till trädplanteringceremonin även ska skickas direkt till den blivande trädfaddern, ange även dennes e-postadress.

Ange det namn som ska stå på trädfaddertavlorna, ditt eget eller den du vill ge trädet till.
Ange här om inbjudan till trädplanteringsceremoni även ska skickas direkt till trädfaddern.

 

 

För att hantera din beställning av trädfadderskap behandlar AB Göta kanalbolag personuppgifter om dig. Här kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter.