Trädfadder längs Göta kanal

Beställningsformulär - Träd

Som trädfadder till ett träd längs Göta kanal får du ett trädfadderbevis hemskickat. Du får även ditt namn på de trädfaddertavlor som är plcerade längs kanalen och blir inbjuden till nästkommande trädplantering där ditt träd kommer att planteras.

Du kan ange en personlig text på trädfadderbeviset vi skickar till dig, tex en hälsning till den du vill ge trädet som gåva till. Max 50 tecken, inkl blanksteg.

Beställarens kontaktuppgifter

Ange till vilken adress du vill att vi skickar ditt trädfadderbevis och fakturan. Inbjudan till kommande års trädplantering kommer att skickas till den e-postadress du anger.

Den blivande trädfaddern

Här anger du vilket namn som ska stå på trädfaddertavlorna längs Göta kanal. Vill du att inbjudan till trädplanteringceremonin även ska skickas direkt till den blivande trädfaddern, ange även dennes e-postadress.

Ange det namn som ska stå på trädfaddertavlorna, ditt eget eller den du vill ge trädet till.
Ange här om inbjudan till trädplanteringsceremoni även ska skickas direkt till trädfaddern.

 

 

För att hantera din beställning av trädfadderskap behandlar AB Göta kanalbolag personuppgifter om dig. De uppgifter som samlas in och behandlas är kontaktuppgifter som namn, adress och e-post samt uppgifter om din beställning och eventuellt namn på och e-post till trädfaddern. Uppgifterna kommer endast att behandlas av personal inom AB Göta kanalbolag för att möjliggöra ditt trädfadderskap. Namn på trädfaddern kommer dessutom att publiceras på de trädfaddertavlor som sätts upp längs Göta kanal. Du kan gratis, en gång per kalenderår och efter skriftligt undertecknad ansökan, få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas samt hur de behandlas. Du kan då även begära rättelse i fråga om personuppgifter som behandlas om dig. Ansvarig kontaktperson på AB Göta kanalbolag är Ekonomichef Maria Elken Persson, 0141-20 20 63.