Jag vill bli trädfadder!

Beställningsformulär - Ett helt träd

Vid flera namn, fyll i efter varandra.
Fyll i blivande trädfadders adress
Fyll i blivande trädfadders telefonnummer
Skriv siffran för hur många träd du vill plantera.
Detta kommer stå på trädbeviset som vi överlämnar till trädfadder. Max 50 tecken, inkl blanksteg.
Längs kanalen finns trädfaddertavlor. Fyll i det namn som du vill ska stå på dessa tavlor. Begränsat utrymme. Ex Anders Andersson, Malmö.


Hit skickas fakturan
Fyll i beställarens email.