Andelsfadder till ett träd längs Göta kanal

Beställningsformulär - Trädfadderandel

Som andelsfadder i ett träd längs Göta kanal får du ett trädfadderbevis hemskickat. Du blir även inbjuden till nästkommande trädplantering där ditt träd kommer att planteras.

Du kan ange en personlig text på trädfadderbeviset vi skickar till dig, tex en hälsning till den du vill ge trädfadderandelen som gåva till. Max 50 tecken, inkl blanksteg.

Beställarens kontaktuppgifter

Ange till vilken adress du vill att vi skickar ditt trädfadderbevis och fakturan. Inbjudan till kommande års trädplantering kommer att skickas till den e-postadress du anger.

Den blivande trädfaddern

Vill du att inbjudan till trädplanteringceremoni även ska skickas direkt till den blivande trädfaddern. Ange då kontaktuppgifter även till denne.

 

 

För att hantera din beställning av trädfadderandelar behandlar AB Göta kanalbolag personuppgifter om dig. Här kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter.