Andelsfadder till ett träd längs Göta kanal

Beställningsformulär - Trädfadderandel

Som andelsfadder i ett träd längs Göta kanal får du ett trädfadderbevis hemskickat. Du blir även inbjuden till nästkommande trädplantering där ditt träd kommer att planteras.

Du kan ange en personlig text på trädfadderbeviset vi skickar till dig, tex en hälsning till den du vill ge trädfadderandelen som gåva till. Max 50 tecken, inkl blanksteg.

Beställarens kontaktuppgifter

Ange till vilken adress du vill att vi skickar ditt trädfadderbevis och fakturan. Inbjudan till kommande års trädplantering kommer att skickas till den e-postadress du anger.

Den blivande trädfaddern

Vill du att inbjudan till trädplanteringceremoni även ska skickas direkt till den blivande trädfaddern. Ange då kontaktuppgifter även till denne.

 

 

För att hantera din beställning av trädfadderandelar behandlar AB Göta kanalbolag personuppgifter om dig. De uppgifter som samlas in och behandlas är kontaktuppgifter som namn, adress och e-post samt uppgifter om din beställning och eventuellt namn på och e-post till trädfaddern. Uppgifterna kommer endast att behandlas av personal inom AB Göta kanalbolag för att möjliggöra ditt trädfadderskap. Du kan gratis, en gång per kalenderår och efter skriftligt undertecknad ansökan, få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas samt hur de behandlas. Du kan då även begära rättelse i fråga om personuppgifter som behandlas om dig. Ansvarig kontaktperson på AB Göta kanalbolag är Ekonomichef Maria Elken Persson, 0141-20 20 63.