10 saker du (förmodligen) inte visste om Göta kanal

Göta kanal berättar en 200-årig historia och det är inte många som inte vet någonting om den. Här har vi dock samlat 10 saker som du nog inte visste om Göta kanal.

 

1. När kanalprojektet godkändes av Karl XIII år 1810, signerades dokumentet med ordet "Gillas", nästan 200 år innan ett visst socialt nätverk fick oss andra att börja gilla saker.2. Vid invigningen av kanalen bjöds 328 gäster, men 372 gäster infann sig. Artigheten bjöd nämligen att inga avvisades och festen fortsatte.


3. Det finn en ö i Göta kanal, vid Lanthöjden. På ön står en obelisk som hyllar minnet av Karl XIII.


4. Festen, maten och fyrverkerierna till invigningsfesten av Göta kanal år 1832 kostade Göta kanalbolag 10.837 riksdaler. Det skulle idag kunna räknas om till drygt en halv miljon kronor.


5. Alla Göta kanals 58 slussar har egna dopnamn. Exempelvis heter Forsviks sluss Karl XIII och slussen i Norsholm heter Biskop Brask.


6. År 1822 anlade Baltzar von Platen Motala Verkstad eftersom han kände ett behov av att ha lokal teknisk kompetens i kanalbyggandet. Motala Verkstad blev senare kallad för den svenska verkstadsindustrins vagga.


7.
 En sluss rymmer ungefär 750 kubikmeter vatten.

8. Det är rejäla mått och hög kvalitet på virket som användas till slussportar, så kallade rundståndare. En längd på 7,20 meter och att toppen inte är smalare än 50 centimeter är vad som krävs för att en rundståndare ska vara godkänd. 


9. Nivåskillnaderna i kanalen är stora, den lägsta punkten är Mem på 0 meter över havet och den högsta är Forsvik på 91,8 meter över havet.


10. Baltzar von Platen och hans fru Hedwig Elisabeth von Platen skickade många brev till varandra under Baltzars resor. Några finns bevarade och finns att läsa här!