Medeltida smycken - Från enkelt ringspänne till juvelspäckad prelatring
26 aug

Medeltida smycken - Från enkelt ringspänne till juvelspäckad prelatring

Smycken var populära under medeltiden och bars av alla kön och samhällsklasser. De förekommer i en mängd olika former och varianter, av olika material och ofta kopplade till bärarens sociala status. De prydde sin ägare, men fungerade också som en ekonomisk garant och kunde gå i arv eller skänkas som gåva. Många smycken hade dessutom både praktiska och religiösa funktioner. I Statens historiska museers samlingar finns ett stort antal smycken från medeltiden bevarade: både enklare med praktisk funktion till pråliga juvelbesatta statusföremål. I föredraget får du bekanta dig med båda kategorierna, men även det mitt emellan.

Pia Bengtsson Melin är konsthistoriker med inriktning på medeltida konst och kyrkokonst och har en doktorsexamen i Konstvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har publicerat flera böcker och artiklar och har även medverkat som författare i serien ”Sveriges kyrkor”. Hon är för närvarande verksam som 1:e antikvarie för medeltid och kyrklig konst på samlingsavdelningen vid Statens historiska museer.

Arr: Medeltidscentrum, Söderköping och Folkuniversitetet