Göta kanal Cykelled

Göta kanals fascinerande kulturhistoria i kombination med vackert och varierande kultur- och naturlandskap erbjuder unika möjligheter till rekreation och stor potential finns för att utveckla cykelturism för internationella besökare. Genom projektet kommer en viktig pusselbit inom hållbar besöksnäring i Göta kanalområdet att utvecklas.

Målet med projektet Cykelled Göta kanal är att skapa en cirka 20 mil lång nationell cykelled med en infrastruktur som är anpassad till internationella besökare likväl som nationella. 

  • Skapa en modell för samarbete för cykelleden med de två berörda regionerna, de sju kanalkommunerna, de många markägarna samt näringsidkare med verksamhet inom besöksnäringen kopplad till Göta kanal för att kunna skapa cykelleden och en underhållsmodell som tillämpas när den står färdig.
  • Genom samarbete med Västarvet/Turistrådet Västsveriges och Visit Östergötlands nyligen beviljade projekt inom Tillväxtverkets program för hållbar produktutveckling utveckla produkter/tjänster inom resa, bo, äta och göra anpassade till de internationella målgrupper som vill nyttja cykelleden.
  • Sammantaget ska projektet leda till att fler internationella besökare upplever Göta kanal och dess varierande kultur- och naturlandskap per cykel. Detta ska leda till ökade affärsmöjligheter inom hållbar besöksnäring för näringslivet med koppling till Göta kanal och därmed fler arbetstillfällen på landsbygden.