Dagschema vid kanalarbetet

Att gräva Göta kanal kan inte ha varit ett enkelt jobb. I våra arkiv har vi hittat ett dagsschema (dagordning) som stod till grund för grävandet.

04.00                                                              Revelj

04.30 – 05.00                                                Korum

05.00 – 08.00                                                Arbete

08.00 – 09.00                                                Frukostrast

09.00 – 12.00                                                Arbete

12.00 – 13.30                                                Middagsrast

13.30 – 16.30                                                Arbete

16.30 – 17.00                                                Aftonvard

17.00 – 20.00                                                Arbete

20.30 – 21.00                                                 Korum och Tapto

Korum kallas den gudstjänst som morgon och afton förrättats vid varje svensk trupp och bestod däri, att en psalmvers sjöngs före och efter en bön vilken upplästes av någon bland manskapet. Efter gudstjänstens slut utropade befälhavaren "Gud bevare konungen och fäderneslandet!", vilka ord upprepades av truppen. Korum förekommer emellanåt fortfarande i den svenska försvarsmakten, främst bland svensk trupp i utlandstjänst.

Tapto militär signal som innebär återgång till kasern eller bivack för natten. Den kan ges med jägarhorn, signaltrumpet eller trumma.. Ursprungligen innebar det också att ölutskänkningen avslutades genom att marketentaren satte tappen till.

Revelj är en militär signal som ges på morgonen som ett tecken på att manskapet skall stiga upp. Revelj kan spelas på trumpet, jägarhorn eller trumma. Den kan även spelas av en hel musikkår. I läger och på skepp kunde reveljen förr föregås av ett kanonskott.