Nio historiska kanalbåtar

Längs Göta kanal har det färdats tusentals olika båtar av diverse olika storlekar under vår drygt 200 år gamla historia. Vi har tittat närmare på nio båtar som du kanske inte visste har trafikeratoch fortfarande trafikerar Göta kanal.

1. Per Brahe

1857 levererades Per Brahe till Förenade Ångfartygsbolaget i Jönköping. Premiärturen går sedan från Jönköping till Stockholm. Den 20 november 1918 sjunker Per Brahe på Skepnafjärden och orsaken tros vara hårtväder och överbelastning. Bärgas lyckas först 2 år senare. 1959 säljs Per Brahe för skrotning. 

2. Diana

Diana sjösattes den 23 oktober 1930 åt Ångfartygs AB för färder på Göta kanal. Diana såldes 2001 till Strömma Turism & Sjöfart och där är den fortfarande kvar och genomför varje år turer på Göta kanal.

3. Pallas

Levererad av Motala Mekaniska Werkstads AB som Pallas till Motala Ströms Ångfartygs AB, Stockholm. Sjunker efter en brand ombord den 6 november 1956. Bärgas och skrotas 2 år senare. 

4. Wilhelm Tham

Levererad av Motala Verkstads Nya AB som Wilhelm Tham till Ångbåts AB Jönköping. Döpt efter Husquarna Vapenfabriks VD åren 1876-1911. Båten Wilhelm Tham trafikerar fortfarande Göta kanal och erbjuder 2 och 4-dagars resor. 

5. Ceres

Ej förknippas med passagerarbåten M/S Ceres som trafikerar Göta kanal idag. Denna båt tillverkades 1885 till Motala Ströms Ångfartygs AB. Den skrotas tyvärr efter en brand 1952.

6. Juno

M/S Juno trafikerar fortfarande idag Göta kanal och erbjuder längre resor mellan Stockholm och Göteborg. Den levererades 1874 och har varit med om mycket. Exempelvis gick båten igenom slussen i Söderköping 1931. Orsaken tror man låg i en miss i kommunikationen. 

7. Baltzar von Platen

Båten Baltzar von Platen har en mycket intressant historia. Den levererades 1871 men totalförstörs 3 år senare av en explosion vid lossning av explosiva ämnen vid Nitroglycerinbolaget i Vinterviken, Stockholm. Den renoveras och fortsätter frakta gods en lång tid innan den skrotas 1954 i Tromsö, Norge. 

8. Astrea

Astrea levereras 1885 till Linköpings Trafiks Ångfartygsbolag och ska trafikera Linköping - Stockholm. 1922 går fartyg på fel sida av en prick, grundstöter och får 35 graders slagsida. Senare kantrar Astrera och sjunker. Astrera bärgas och säljs långt senare, 1956, till ett Belgiskt företag för skrotning. 

9. Ariadne

Levereras 1876 med namnet Primus men byter namn till Ariadne 1937.  Vid en slussning i Hajstorp får fartyget inte stopp på maskin utan kör rakt in i slussporten. Fartyget klarar sig utan skador men slussportarna skadas så allvarligt att all trafik på Göta kanal fick ställas in för lång tid framåt. Enligt uppgifter hela 12 dagar, mitt i juli.