Frågor och svar

Göta kanal förknippas ofta med sol, båtar och fullt med besökare i våra gästhamnar och längs våra dragvägar. Men vad gör vi egentligen på vintern? Här har vi samlat de allra vanligaste frågorna vi får. Har du en fråga får du gärna skicka den till oss. 

Vad gör egentligen Göta kanalbolag på vintern?
När sommaren är slut och kanalens farled stänger startar vårt årliga underhåll av kanalen. Vi byter allt från slussportar till att bygga nya bryggor. Vi bedriver också en fastighetsrörelse där mycket renovering och nybyggnation kan ske. Vi utgår från våra kunders synpunkter om kanalupplevelsen och arbetar ständigt med att utveckla Göta kanal till ett bättre besöksmål. 

Varför lägger ni så mycket tid och pengar på att renovera Göta kanal?
Göta kanal är ett av Sveriges största besöksmål och byggnadsverk. Det är något som svenska staten och svenska folket vill bevara för framtiden. Göta kanal har cirka tre miljoner besökare varje år och är en stor motor i den svenska besöksnäringen. Det tycker vi är viktigt att lägga tid och energi på.

Hur lång tid tar det att bygga en ny slussport?
Att bygga en helt ny slussport tar ungefär sex månader beroende på arbetets omfattning. Ibland behöver vi tillverka en helt ny port och ibland behöver vi bara byta trädetaljerna.

Vad kostar en ny slussport?
En helt ny slussport med gjutjärnsdetaljer kostar ungefär en miljon kronor. Då inräknas allt från produktion, frakt och kranlyft. 

Är det ni som har hand om broarnas underhåll?
Både Ja och Nej. Både Trafikverket och Göta kanalbolag äger broar över Göta kanal. Under sommaren är det Göta kanalbolags ansvar att öppna och stänga broarna för båttrafiken.