Vad gör Göta kanalbolag på vintern?

Sedan 1810 har vi bevarat Göta kanal åt svenska folket. Det gör vi med stolthet och med stor respekt för historien. Under sommaren är Göta kanal ett av Sveriges största besöksmål med besökare omkring tre miljoner. Under vintern stänger vi farleden för att kunna genomföra reparationer och underhåll på anläggningen. Det kan vara allt ifrån att byta en nästan 200 år gammal slussport till att anlägga en ny brygga. 

Slussportsarbeten

Oftast varje år bygger eller renoverar vi nya slussportar. Det är ett mödosamt arbete som tar lång tid och kräver en stor investering. Med 58 slussar blir det nästan dubbelt så många slussportar så det är många som är i behov att bytas ut. När vi byter en slussport brukar vi ofta informera om det på vår hemsida eller sociala medier så att de som vill kan få se hur vi gör. 

Vad är en stämport?

För att kunna tömma Göta kanal på vatten vid reparationsarbeten finns det här och var stämportar längs med kanalsträckan. Dessutom fungerade portarna från början som en automatisk stängningsanordning vid läckage.

På långa raka sträckor och vid broar kan man hitta stämportar. Vattensuget gjorde att stämportarna slog igen och förhindrade översvämningar. Vid reparationer är stämportarna nödvändiga eftersom Göta kanal har flera långa sträckor utan slussar. Utan dessa portar skulle kanalen behövt tömmas på enorma mängder vatten vid reparationsarbeten.

Andra viktiga vinterarbeten vi genomför

Strandskoning
Ny strandskoning och muddring innebär att vi säkrar kanalkanten mot slitage.

Fogning av slussmurar
Ett stort arbete är att foga slussmurarna så de är täta. Det görs varje år på olika slussar längs kanalen. Detta är ett återkommande arbete eftersom dagens propellrar eroderar bort sediment i springorna. 

Renovering av kajer och vingmurar
Detta är ett projekt som löper över flera år. Göta kanal har drygt 130 vingmurar där många är i behov av renovering. Arbetet är omfattande och ibland behöver vi förutom att täta också höja kajen om den satt sig. En tillfällig avspärrningsvall av jord kan ibland behöva användas för att arbete ska kunna ske.