Kajrenovering Ett av de större vinterarbeten vi genomfört. Här i Mem.
Olika tekniker Genom åren har nya tekniker testats för slussportarna men idag använder vi oss främst av gjutjärn.

Vinterarbeten på Göta kanal

När farleden Göta kanal stänger för säsongen börjar vår säsong för vinterarbeten, där vi arbetar med att renovera och underhålla kanalanläggningen. Varje vinter bygger vi nya slussportar, byter ut gamla bryggor och fogar slusskammare. Enkelt förklarat säkrar vi kanalens framtid som ett av Sveriges största besöksmål och byggnadsverk. 

 

 

Göta kanal 2.0

Läs mer om det största renoveringsarbetet på Göta kanal sedan invigningen 1832. Arbetet kallas Göta kanal 2.0 och är ett femårsprojekt där stora delar av kanalen renoveras och anpassas till gällande dammsäkerhetslag. Genom arbetet tar Göta kanalbolag ansvar för att det kulturhistoriska byggnadsverket säkras för framtida generationer och därmed kan fortsätta vara en motor för den växande besöksnäringen i Sverige. Följ gärna vårt arbete!

Pågående insatser 2017 - 2018

Tidigare genomförda insatser

Här kan du läsa om tidigare insatser i projektet för Göta kanal 2.0