Marinen 500 år

Röjdykarna ror genom Göta kanal!

2022 fyller marinen 500 år, vilket uppmärksammas i hela Sverige under året. Som en del i firandet genomför Röjdykardivisionen en kapprodd genom Göta kanal, från Vadstena till Söderköping. Rodden avslutas med ett ceremoniellt firande av 500-årsdagen den 7 juni. Du har möjlighet att följa kapprodden längs hela sträckan, samt träffa Marinens personal där de kliver i land.

 

Den 7 juni 1522 ankrade Gustav Vasa upp ett tiotal örlogsfartyg utanför Söderköping. Fartygen var starten på den svenska marinen som skulle skydda svenska intressen. Idag, 500 år senare, har den utvecklats till en modern och ständigt närvarande marin som skapar stabilitet och säkerhet. Som en del i firandet genomför Marinens Röjdykardivision en kapprodd genom Göta kanal. Tre 10-mannaroddbåtar, så kallade valbåtar, genomför kapprodden med röjdykarveteraner och anställd personal. Valbåtarna är 8,35 m långa, 2,34 m breda och väger 2 ton. Förutom de 10 roddarna finns även en navigatör och en styrman ombord på varje båt. 

Längs sträckan finns möjlighet att följa valbåtarnas framfart, och vid roddsträckornas slut får du möta besättningen där de kliver i land. I Vadstena, Motala, Bergs slussar och Söderköping kommer Röjdykardivisionen informera om sin verksamhet, visa upp delar av sin utrustning samt svara på frågor från förbipasserande. Utöver roddbåtarna kan besökare även se förbandets stora RIB-båtar och veteranfartyget minsveparen M20.

 

Roddsträckorna är följande

(alla tider utom starttider är ungefärliga tider)

 

3 juni, fredag
Roddsträcka 1. Kapprodd. Start 13.00 Vadstena – Motala 15.00.
Röjdykardivisionen visar förbandet i samband med starten vid Vadstena slott samt målgången i Motala hamn utanför Göta kanalbolags huvudkontor.

Roddsträcka 2. Kanalrodd. Start 15.00 Motala – Borenshult 17.00.


4 juni, lördag

Roddsträcka 3. Kapprodd. Start 08.00 Borenshult över Boren – Borensberg 09.45.

Roddsträcka 4. Kanalrodd. Start 10.00 Borensberg – Bergs slussar 15.15
Röjdykardivisionen visar förbandet under eftermiddagen vid Bergs slussar.


5 juni, söndag

Roddsträcka 6. Kapprodd. Start 08.00 Bergs slussar nedre hamnen – Norsholm 12.00.

Roddsträcka 7. Kanalrodd. Start 12.30 Norsholm. Kapprodd över Asplången – Snöveltorp 16.00.


6 juni, måndag

Roddsträcka 8. Kanalrodd. Start 08.00 Snöveltorp - Söderköping 13.00
Röjdykardivisionen visar förbandet i Söderköping och uppmärksammar Sveriges nationaldag.

Roddsträcka 9. Kanalrodd. Start 13.30 Söderköping – ca Mem 16.00.

7 juni, måndag
9.30 Marinen genomför 500 årsceremoni med avtäckning av minnessten på Fiskartorget i Söderköping.