Välkommen Slusstrappan - Göta kanals kundklubb

Kundklubben Slusstrappan är till för dig som går på Göta kanal med egen båt. Du får ta del av nyheter och erbjudanden och du som gör en kanalresa får rabatt redan andra året du reser. Medlemskapet är kostnadsfritt.Medlem

Du blir medlem i Kundklubben Slusstrappan genom att välja det i din profil på Mina Sidor eller när du blir ny kund hos oss. Din rabatt kommer att aktiveras när du loggar in för att köpa biljett.

 

Villkor för medlemskap

  • Medlemsnivåer och rabatter gäller från och med det år då du blir medlem.
  • Rabatt gäller endast på ordinarie biljett till högsäsongspris (ej för bokningssäsong, Miniresan, "Per sluss-biljett" eller för Trollhätte kanal).
  • Biljetten bokas och betalas via vår onlinebokning.
  • Medlemskapet med dess förmåner är personligt.
  • För att bibehålla din nivå i Slusstrappan måste du köpa en ny biljett inom 3 år, därefter slussas du ner till basnivån igen.
  • Du tillgodogör dig alla typer av biljetter med undantag för ”Per sluss-biljett” och biljett för Trollhätte kanal.
  • Intjänad rabatt är personlig och kan endast användas en gång per säsong. Vid missbruk förbehåller sig Göta kanalbolag rätten att kräva fullpris för biljetten.
  • Medlemmen samtycker till att Göta kanalbolag har rätt att hantera personuppgifter enligt gällande lagar och har när som helst rätt att avsluta sitt medlemskap.
  • Göta kanalbolag förbehåller sig rätten att förändra villkoren för medlemskap och förmåner eller avsluta kundklubben.

Behandling av personuppgifter 

För att hantera ditt medlemskap i kundklubben Slusstrappan behandlar AB Göta kanalbolag personuppgifter om dig. De uppgifter som samlas in och behandlas är kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-post samt uppgifter om dina resor på Göta kanal. Uppgifterna kommer endast att behandlas av personal inom AB Göta kanalbolag. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom företag inom rese-, turist-, hotell och fritidsartikelbranschen. Personuppgifterna kommer att behandlas så länge du behåller ditt medlemskap i kundklubben. 

Du kan gratis, en gång per kalenderår och efter skriftligt undertecknad ansökan, få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas samt hur de behandlas. Du kan då även begära rättelse i fråga om personuppgifter som behandlas om dig. Ansvarig kontaktperson på AB Göta kanalbolag är Ekonomichef Maria Elken Persson, 0141-20 20 63.

Genom att gå med i kundklubben Slusstrappan samtycker du till att AB Göta kanalbolag behandlar personuppgifter om dig enligt ovanstående.