Väntetider vid slussar och broar

Det finns flera olika anledningar till att det kan uppstå väntetider under kanalresan. Vi rekommenderar därför att du inte är allt för detaljerad när du gör din tidplan för resan, utan lägger in rejält med tid och passar på att njuta av alla upplevelser som en kanalfärd erbjuder.

Vanliga frågor om väntetider

 

Jag har legat vid bron och väntat minst 15 minuter och den öppnas inte.

 1. När flera fjärrstyrda broar manövreras från samma ställe, kan det innebära viss väntetid.
  Slussvärden får av säkerhetsskäl endastöppna en bro i taget.
 2. De flesta broar är fjärrstyrda och slussvärden måste kunna se dig i kameran. Det är viktigt att alltid ligga beredd framför bron för att visa att du vill igenom. 
  Ligger du vid en väntbrygga eller kaj är det svårt för slussvärden att avgöra om om du vill passera eller inte.

 

Var kan jag få information om varför jag får vänta så länge?

 1. Anmäl dig till vår Trafikinfo via sms, så får du veta om det är stopp vid någon bro eller sluss på grund av tekniska fel. Sms:a TRAFIKINFO till 72323.
  Tjänsten är gratis och är i bruk under högsäsongen.
 2. Ljustavlor vid slusstrappor och vissa broar anger nästa slussningstid eller öppningstid.
 3. Läs i SkepparGuiden, eller nedan om broar med särskilda öppettider.
 4. Fråga närmaste slussvärd.
 5. Under kontorstid kan du ringa Göta kanalbolag, 0141-20 20 50 (vardagar kl 9-16).

 

Varför måste man vänta så länge vid slusstrappor?
Det beror på att vi under viss tid slussar båtar i en riktning, innan vi ställer om vattnet i slusstrappan för slussning åt andra hållet.

Varför tar öppningen så lång tid vid Järnvägsbroar?
Tågtrafiken har företräde, varför väntetider kan uppstå vid järnvägsbroarna i Norsholm, Motala, Töreboda och Lyrestad. Var beredd att passera snabbt vid öppning av järnvägsbro, då Trafikverket endast medger korta avbrott för broöppning.

 

Varför måste vi ligga och vänta vid slussen för att en passagerarbåt ska passera?
All yrkestrafik har företräde vid slussar och broar. Därför kan du få invänta att passagerarbåten har passerat slussen eller bron.

 

Varför stänger ni kanalen ibland ett par timmar för att reglera vatten? Vad är det?
Det är absolut nödvändigt att det är rätt vattennivå i kanalen. Ibland behöver vi fylla på vatten på en viss sträcka för att bibehålla rätt nivå. Slussvärdarna meddelar då hur lång tid det kommer att ta. Vi informerar också genom vår sms-tjänst Trafikinfo när sådant sker.

 

Vilka broar har särskilda öppettider? 

Vägbroarna i Töreboda och Karlsborg. 
Öppnas hel och halv timme under kanalens högsäsong, dock ej kl 12, 13 och 16 på vardagar. Sista broöppning är kl 18.

E22-bron i Söderköping
Öppnas hel och halv timme under kanalens högsäsong. Sista broöppning är kl 18. Fredagar och söndagar öppnas bron endast hel timme mellan kl 15 och 18. Gäller även torsdag före midsommar. 

Under bokningssäsong öppnas broarna endast för beställd trafik enligt särskild färdplan.

 

Alla slussar och broar

 

Anledningar till väntetider

Slusstrappor
I slusstrappor, som Carl Johan i Berg, Borenshult i Motala och Hajstorps-Riksbergs slussar, kan det vid högtrafik vara ett par timmars väntetid. Det beror på att vi under en viss tid slussar båtar i en riktning, innan vi ställer om vattnet i slusstrappan för slussning åt andra hållet.


 

Passagerarbåtar har företräde
Yrkestrafik har företräde vid slussar och broar. Du kan därför få vänta tills passagerarbåten har passerat slussen eller bron.


 

Rätt vattennivå
Reglering av vattennivån. Vi behöver ibland reglera vattennivån på en viss sträcka av kanalen för att bibehålla rätt nivå. 

Slussvärdarna meddelar hur lång tid det kommer att ta. Vi informerar också genom vår sms-tjänst Trafikinfo.


 

En slussvärd, flera broar och slussar
Under vissa perioder på säsongen sköter samma slussvärd flera slussar och broar på en sträcka av kanalen. Det kan innebära en viss väntetid på sluss- och broöppning.


 

Fjärrstyrda broar
Vid de fjärrstyrda broarna över Göta kanal kan slussvärden av säkerhetsskäl endast öppna en fjärrstyrd bro åt gången. När flera broar manövreras från samma ställe kan det innebära en viss väntetid. 


 

Åskväder
Vid åskväder avbryts eller senareläggs slussning och broöppning på grund av säkerhetsskäl.
Vid kraftig vind kan besvärlig avdrift uppstå vid slussning. Det är båtägarens eget ansvar att avgöra om han ska slussa vid sådana förhållanden.