Väntetider, slussar och broar

Det kan uppstå väntetider av olika anledningar under kanalresan. Vi rekommenderar därför att du inte gör en så detaljerad tidsplan utan lägger in rejält med tid och passar på att njuta av upplevelsen som en kanalfärd erbjuder.

Väntetider

Slusstrappor
I slusstrappor, som Carl Johan i Berg, Borenshult i Motala och Hajstorps-Riksbergs slussar, kan det vid högtrafik vara ett par timmars väntetid. Det beror på att vi under en viss tid slussar båtar i en riktning, innan vi ställer om vattnet i slusstrappan för slussning åt andra hållet.


 

Passagerarbåtar har företräde
Yrkestrafik har företräde vid slussar och broar. Du kan därför få vänta tills passagerarbåten har passerat slussen eller bron.


 

Rätt vattennivå
Reglering av vattennivån. Vi behöver ibland reglera vattennivån på en viss sträcka av kanalen för att bibehålla rätt nivå. 

Slussvärdarna meddelar hur lång tid det kommer att ta. Vi informerar också genom vår sms-tjänst Trafikinfo.


 

En slussvärd, flera broar och slussar
Under vissa perioder på säsongen sköter samma slussvärd flera slussar och broar på en sträcka av kanalen. Det kan innebära en viss väntetid på sluss- och broöppning.


 

Fjärrstyrda broar
Vid de fjärrstyrda broarna över Göta kanal kan slussvärden av säkerhetsskäl endast öppna en fjärrstyrd bro åt gången. När flera broar manövreras från samma ställe kan det innebära en viss väntetid. 


 

Åskväder
Vid åskväder avbryts eller senareläggs slussning och broöppning på grund av säkerhetsskäl.
Vid kraftig vind kan besvärlig avdrift uppstå vid slussning. Det är båtägarens eget ansvar att avgöra om han ska slussa vid sådana förhållanden.


Ligg beredd framför bron i väntan på öppning

Det är viktigt vid all passage av broar att ligga beredd framför bron i väntan på öppning för att visa att man vill passera. Om man ligger kvar vid kaj eller brygga är det svårt för slussvärden att avgöra om man önskar passera eller inte.

Järnvägsbroar 
Tågtrafiken har företräde, varför väntetider kan uppstå vid järnvägsbroarna i Norsholm, Motala, Töreboda och Lyrestad. Var beredd att passera snabbt vid öppning av järnvägsbro, då Trafikverket endast medger korta avbrott för broöppning.


 

Vägbroar med särskilda öppettider
Vägbron i Töreboda och Karlsborg. 
Öppnas hel och halv timme under kanalens högsäsong, dock ej kl 12, 13 och 16 på vardagar. Sista broöppning är kl 18.

E22-bron i Söderköping
Öppnas hel och halv timme under kanalens högsäsong. Sista broöppning är kl 18. Fredagar och söndagar öppnas bron endast hel timme mellan kl 15 och 18. Gäller även torsdag före midsommar. Under bokningssäsong öppnas broarna endast för
beställd trafik enligt särskild färdplan.

 


 

Tabell Sluss och bro