Väntetider vid broar och slussar

Ibland kan det uppstå väntetider vid en bro eller sluss. Här har vi samlat svaren på de allra vanligaste frågorna kring just väntetider.

Jag har legat vid bron och väntat minst 15 minuter och den öppnas inte.

 1. När flera fjärrstyrda broar manövreras från samma ställe, kan det innebära viss väntetid.
  Slussvärden får av säkerhetsskäl bara öppna en bro i taget.
 2. De flesta broar är fjärrstyrda och slussvärden måste kunna se dig i kameran. Det är viktigt att alltid ligga beredd framför bron för att visa att du vill igenom.
  Ligger du vid en väntbrygga eller kaj kommer slussvärden tro att du vill vänta med broöppning.

Varför måste man vänta så länge vid slusstrappor?
Det beror på att vi under viss tid slussar båtar i en riktning, innan vi ställer om vattnet i slusstrappan för slussning åt andra hållet.

Varför ska passagerarbåtarna ha förtur i slussarna så vi får ligga och vänta?
All yrkestrafik har företräde vid slussar och broar. Därför kan du få invänta att passagerarbåten har passerat slussen eller bron.

Hur kan jag få information varför jag får vänta så länge?

 1. Anmäl dig till vår Trafikinfo via sms, så får du veta om det är stopp vid någon bro eller sluss på grund av tekniska fel. Sms:a TRAFIKINFO till 72323. OBS tjänsten är gratis och är i bruk under högsäsongen.
 2. Ljustavlor vid slusstrappor och vissa broar anger nästa slussningstid eller öppningstid.
 3. Läs i SkepparGuiden om broar med särskilda öppettider.
 4. Fråga närmaste slussvärd.
 5. Under kontorstid kan ni ringa Göta kanalbolag, 0141-20 20 50 (vardagar kl 9-16).

Varför stänger ni kanalen ibland ett par timmar för att reglera vatten? Vad är det?
Det är absolut nödvändigt att det är rätt vattennivå i kanalen. Ibland behöver vi fylla på vatten på en viss sträcka för att bibehålla rätt nivå. Slussvärdarna meddelar hur lång tid det kommer att ta. Vi informerar också genom vår sms-tjänst Trafikinfo när sådant sker.