Vad du behöver veta om slussning?

Här har vi samlat de allra vanligaste frågorna kring just slussning. Vad som behövs, vilka kunskaper som krävs och hur många personer som vi rekommenderar.

Slussning

Jag har inte slussat förut, vad behöver jag veta?
Innan du börjar din kanalsemester, så är det bra att läsa på om slussning på vår hemsida. Där finns också videofilmer. Läs också vilken utrustning du behöver, som fendrar och tampar. När du sedan ska påbörja din kanalresa, så kommer slussvärden vid första slussen att ge dig tips och råd, så att du känner dig säker. Under kanalresan kan du hela tiden fråga våra slussvärdar om det är något du behöver veta mer om.

Hur fungerar en sluss?
En sluss gör det möjligt att förflytta båtar till en högre eller lägre nivå med hjälp av påfyllning eller urtappning av vatten i en slusskammare, som båten går in i.

Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

Kan jag fråga slussvärden om hjälp att slussa?
Slussvärdens uppgift är att sköta slussningen och se till att det blir en lugn och trygg slussning för båtarna. Slussvärden ger också  tips och råd om ni har frågor om själva slussningen. Däremot är det båtfararna själva som sköter sin båt och tampar under slussning. Man ska vara minst 2 personer, en ombord och en som sätts iland för att ta hand om tamparna.

Vad måste jag ha för utrustning för att slussa?
Det är viktigt att ha tillräckligt många fendrar, som du sätter på båda sidor av båten.
De sätter du både lågt, nära vattenytan och högre upp så de skyddar mot slussväggen.
Du behöver också en aktertamp på ca 8-10 m och en förtamp på ca 12 meter.

Hur många personer måste man vara för att slussa?
Det ska vara minst 2 personer, en som är ombord på båten, och en som sätts iland för att sköta tamparna under slussning.

Jag vill jobba som slussvärd, hur gör jag då?
Vi brukar lägga ut information på vår hemsida under december månad varje år. Där kan du se hur du ansöker om att jobba som slussvärd.