Skador under färden på Göta kanal

Ibland kan det hända olyckor längs Göta kanal. Här finner du svaret på vad du ska göra om olyckan är framme.

Jag har råkat ut för en skada under min resa. Vad gör jag?
Om du råkar ut för en skada med en annan båtresenär på kanalen, löser ni det tillsammans.
Om du får en skada och vill häva skadeståndsanspråk mot Göta kanalbolag, måste du omgående kontakta närmaste slussvärd som tillkallar arbetsledningen. Du måste stanna kvar på skadeplatsen och skriftligen ge din version av det inträffade genom att fylla i en skadeanmälan. Alla båtar som trafikerar Göta kanal ska ha minst ansvarsförsäkring.