Trafikföreskrifter & Allmänna villkor

För resa på Göta kanal gäller Trafikföreskrifterna i SJÖFS 1998:2 samt AB Göta kanalbolags Allmänna villkor. Observera att dessa endast gäller för resa på Göta kanal, Mem-Sjötorp eller omvänt. För resa på Trollhätte kanal gäller Sjöfartsverkets regler. Göta kanalbolag är endast försäljningsombud för biljetter för resa på Trollhätte kanal.

Här kan du ladda ned och skriva ut våra trafikföreskrifter och allmänna villkor:

Trafikföreskrifter SJÖFS 1998:2

Allmänna villkor för resa med fritidsbåt på Göta kanal