Sjötrafikföreskrifter & Allmänna villkor

För resa på Göta kanal gäller Sjötrafikföreskrifterna i TSFS 2019:140 samt AB Göta kanalbolags Allmänna villkor. Observera att dessa endast gäller för resa på Göta kanal, Mem-Sjötorp eller omvänt. För resa på Trollhätte kanal gäller Transportstyrelsens regler. Göta kanalbolag är endast försäljningsombud för biljetter för resa på Trollhätte kanal.

Här kan du ladda ned och skriva ut våra trafikföreskrifter och allmänna villkor:

Trafikföreskrifter TSFS 2019:140

Allmänna villkor för resa med fritidsbåt på Göta kanal