Sjötrafikföreskrifter & Allmänna villkor

För resa på Göta kanal gäller Sjötrafikföreskrifterna i TSFS 2019:140 samt AB Göta kanalbolags Allmänna villkor. Observera att dessa endast gäller för resa på Göta kanal, Mem-Sjötorp eller omvänt. För resa på Trollhätte kanal gäller Trafikverkets regler. Göta kanalbolag är endast försäljningsombud för biljetter för resa på Trollhätte kanal.

Utrustning och regler i korthet

För att få slussa på Göta kanal måste du ha fendrar och tampar, samt ha din båt försäkrad med minst ansvarsförsäkring. Grundläggande utrustning är:
- Aktertamp 8-10 m
- Förtamp 12 m
- Ett flertal fendrar på båda sidor av båten, gärna på olika höjd.

I slussen ska båten vara ordentligt avfendrad och ha minst en person kvar ombord och en person i land som tar hand om tamparna. Slussvärdarna har inte möjlighet att hantera några båtars tampar.

Motorn ska vara avstängd eftersom avgaser annars samlas i slussen och brandrisken ökar med motorn igång. Använd alltid flytväst och fråga slussvärden om råd om du är osäker.

Observera att ovanstående gäller även för vattenskoter som vill slussa på Göta kanal.

Här kan du ladda ned och skriva ut trafikföreskrifter och allmänna villkor:

Trafikföreskrifter TSFS 2019:140

Allmänna villkor för resa med fritidsbåt på Göta kanal