Skada under resan

För att färdas med båt på Göta kanal kräver vi att din båt är försäkrad. Skulle du råka ut för en skada under resan kan du läsa mer här om hur du ska agera. Informationen finns även i din SkepparGuide, som du får vid incheckningen.

Skada med annan medtrafikant
Skulle du råka ut för en skada med annan medtrafikant, ska du lösa det utan Göta kanalbolags inblandning. 

Annan skada
Skulle du råka ut för en skada och hävda skadeståndsanspråk mot Göta kanalbolag, vilket
kommer att regleras genom försäkringsbolag, måste du omgående kontakta närmaste slussvärd som tillkallar arbetsledningen.

Du måste stanna kvar på skadeplatsen och skriftligen ge din version av det inträffade genom att fylla i en skadeanmälan. 

I övrigt sker all resa på båtägarens egen risk. Samtliga båtar som trafikerar Göta kanal ska ha minst ansvarsförsäkring.