Skada under resan

För att färdas med båt på Göta kanal krävs att din båt är försäkrad. Skulle du råka ut för en skada under resan kan du läsa mer här om hur du ska agera. Informationen finns även i din SkepparGuide.

Skada med annan medtrafikant
Skulle du råka ut för en skada med annan medtrafikant, ska ni lösa det tillsammans utan Göta kanalbolags inblandning. 

Annan skada
Skulle du råka ut för en skada som du anser beror på anläggningen eller vår personal och vill hävda anspråk mot Göta kanalbolag, vilket kommer att regleras via försäkringsbolag, måste du omgående kontakta närmaste slussvärd som tillkallar arbetsledningen. Du måste då stanna kvar på skadeplatsen och skriftligen ge din version av det inträffade genom att fylla i en skadeanmälan. 

I övrigt sker all resa på båtägarens egen risk. Samtliga båtar som trafikerar Göta kanal ska ha minst ansvarsförsäkring