Göta kanals gästhamnar

Längs Göta kanal finns 21 gästhamnar, mellan Mem och Sjötorp, där kanalbiljetten är giltig.

Gästhamnarna ingår i kanalavgiften
I kanalavgiften ingår 5 nätter i varje gästhamn på den sträcka du köpt biljett för. I den ingår även all den service som finns i respektive gästhamn, så som el, vatten, duschar, wc, tvättstuga och septitankstömning. Behöver du stanna längre än 5 nätter kan du köpa till gästhamnsnätter av slussvärden. 

Vilken service som finns kan skilja något mellan gästhamnarna. I Skepparguiden och i Göta kanals Destinationsguide kan du se hur många platser gästhamnarna har och vilken service som finns på respektive plats. 

 

Bokning av plats
Det går inte att förboka plats i någon av gästhamnarna längs Göta kanal. Drop in och först till kvarn gäller för samtliga. 

 

Septitankstömning
AB Göta kanalbolag har ett flertal pumpstationser längs kanalen för att ta hand om toalettavfall från fritidsbåtar. Pumpstationernas sugmunstycken är gjorda av mjukgummi och passar däcksförskruvningar i storlek 32 mm upp till 50 mm. Sugtömning av toalettankar ingår i kanalavgiften. 

I Motala hamn kan septiksugen användas, mot avgift, även av båtar som inte har kanalbiljett.