Torrdockor & båtplatser längs Göta kanal

Göta kanalbolag har ett antal fasta båtplatser för uthyrning. Dessa finns i Sjötorp, Tåtorp, Forsvik och Stora Viken. Det finns dessutom tre torrdockor i Göta kanal, där det går att hyra plats för vinterförvaring eller för reparationer under kanalsäsongen. Torrdockorna finns i Sjötorp, Motala och Söderköping.

Fasta båtplatser i Göta kanalbolags hamnar

AB Göta kanalbolag hyr ut fasta båtplatser i Sjötorp, Tåtorp, Forsvik och Stora Viken. Platserna hyrs ut per säsong, och priserna baseras på båtens bredd. Läs Prislista för fritidsbåtar i hamnar samt Villkor för båtplatshyra för mer information. 

Sommarsäsong: 1 april - 1 november
Vintersäsong: 1 september - 1 juni


Kontakt:
Kristina Jonsson, AB Göta kanalbolag
E-post: kristina.jonsson@gotakanal.se
Telefon: 0141-20 20 56

 

Båtplatser i Göta kanals torrdockor

Prislista och villkor för Göta kanalbolags torrdockor 2022 (pdf)
Miljöregler för Göta kanalbolags torrdockor (pdf)


Torrdockan i Sjötorp

Sjötorps torrdocka kan ta in båtar med maxmått på 32 x 7 meter.

Kontakt:
Henric Stöök, AB Göta kanalbolag
E-post: henric.stook@gotakanal.se
Telefon: 0141-20 20 62

 

Torrdockan i Motala
Motala torrdocka kan ta in båtar med maxmått på 32 x 7 meter.

Kontakt:
Björn Reinholdsson, AB Göta kanalbolag
E-post: bjorn.reinholdsson@gotakanal.se
Telefon: 0141-20 20 58

 

Torrdocka i Söderköping
Torrdockan i Söderköping arrenderas av båtbyggare Öst, som hanterar all uthyrning i den. 

Kontakt: 
Henrik Sandberg, Båtbyggare Öst
E-post: henrik@boatbuilder.se
Telefon: 070-666 61 45

 

 

Övriga alternativ

Båtuppläggning på land, Sjötorp

Kontakt:
Peter Lindgren, Vänerkust fastigheter AB
E-post: cafebaltzar@gmail.com
Telefon: 070-665 07 50