Torrdockor & båtplatser längs Göta kanal

Göta kanalbolag har ett antal fasta båtplatser för uthyrning. Dessa finns i Sjötorp, Tåtorp, Forsvik och Stora Viken. Det finns dessutom tre torrdockor i Göta kanal, där det går att hyra plats för vinterförvaring eller för reparationer under kanalsäsongen. Torrdockorna finns i Sjötorp, Motala och Söderköping.

 

Fasta båtplatser i Göta kanalbolags hamnar

AB Göta kanalbolag hyr ut fasta båtplatser i Sjötorp, Tåtorp, Forsvik och Stora Viken. Platserna hyrs ut per säsong, och priserna baseras på båtens bredd. Läs prislista för fritidsbåtar i hamnar för mer information. 

Sommarsäsong: 1 april - 1 oktober
Vintersäsong: 1 oktober - 1 april

För att boka en fast båtplats kontaktar du Göta kanalbolag, och sedan skickas en faktura till dig som hyrestagare. Genom att betala den accepterar Göta kanalbolags Villkor för båtplatshyra.

 

Lediga båtplatser! 

Just nu har vi ett flertal lediga båtplatser att hyra i Sjötorp. Det finns både platser med boj och med bommar, för båtar mellan 2 och 4 meter. Ett perfekt läge för dig som vill ha din båt i Vänern! Kontakta oss så hjälper vi dig med en bra plats för dig och din båt. 

Kontakt:
Kristina Jonsson, AB Göta kanalbolag
E-post: kristina.jonsson@gotakanal.se
Telefon: 0141-20 20 56

 

Båtplatser i Göta kanals torrdockor

Prislista och villkor för Göta kanalbolags torrdockor 2022 (pdf)
Miljöregler för Göta kanalbolags torrdockor (pdf)


Torrdockan i Sjötorp

Sjötorps torrdocka kan ta in båtar med maxmått på 32 x 7 meter.

Kontakt:
Henric Stöök, AB Göta kanalbolag
E-post: henric.stook@gotakanal.se
Telefon: 0141-20 20 62

 

Torrdockan i Motala
Motala torrdocka kan ta in båtar med maxmått på 32 x 7 meter.

Kontakt:
Björn Reinholdsson, AB Göta kanalbolag
E-post: bjorn.reinholdsson@gotakanal.se
Telefon: 0141-20 20 58

 

Torrdocka i Söderköping
Torrdockan i Söderköping arrenderas av båtbyggare Öst, som hanterar all uthyrning i den. 

Kontakt: 
Henrik Sandberg, Båtbyggare Öst
E-post: henrik@boatbuilder.se
Telefon: 070-666 61 45

 

 

Övriga alternativ

Båtuppläggning på land, Sjötorp

Kontakt:
Peter Lindgren, Vänerkust fastigheter AB
E-post: cafebaltzar@gmail.com
Telefon: 070-665 07 50