Båtplatser längs Göta kanal

Göta kanalbolag hyr ut fasta båtplatser i i sjöar och i torrdockor. Vi har båtplatser i Sjötorp, Tåtorp, Forsvik och Stora Viken. Det finns tre torrdockor i Göta kanal. Sjötorp, Motala och Söderköping.

Fasta båtplatser i Göta kanalbolags hamnar

AB Göta kanalbolag hyr ut fasta båtplatser i Sjötorp, Tåtorp, Forsvik och Stora Viken. Efter bokning av båtplats skickas en faktura till dig som hyrestagare, och du accepterar villkoren genom att betala fakturan.

Prislista

Villkor för båtplatshyra

Sommarsäsong: 1 april - 1 november
Vintersäsong: 1 september - 1 juni

Kontakt:
Kristina Jonsson, AB Göta kanalbolag
kristina.jonsson@gotakanal.se
Telefon: 0141-20 20 56

 

Båtplatser i torrdocka

 


Torrdocka i Sjötorp

Sjötorps torrdocka kan ta in båtar med maxmått på 32 x 7 meter.

Kontakt:
Henric Stöök, AB Göta kanalbolag
henric.stook@gotakanal.se
Telefon: 0141-20 20 62

 

 

Torrdocka i Motala
Motala torrdocka kan ta in båtar med maxmått på 32 x 7 meter.

Kontakt:
Björn Reinholdsson, AB Göta kanalbolag
bjorn.reinholdsson@gotakanal.se
Telefon: 0141-20 20 58

 

 

Torrdocka i Söderköping
Henrik Sandberg, Båtbyggare Öst
henrik@boatbuilder.se
Telefon: 070-666 61 45

 

Prislistor & Regler

Prislistor för Göta kanalbolags hamnar och torrdockor, samt för yrkestrafik.

Prislista för yrkesfartyg i hamnar och torrdockor (pdf)

Prislista för kanalfärd för yrkestrafik (pdf)

 

Miljöregler
Regler för båtar och fartyg i Göta kanalbolags torrdockor.
Ladda ner Regler för båtar och fartyg (pdf)

 

Övriga alternativ

Båtuppläggning på land, Sjötorp
Peter Lindgren, Vänerkust fastigheter AB
Telefon: 070-665 07 50
E-post: cafebaltzar@gmail.com