Söderköpings sluss till Tegelbrukets sluss

I Söderköping börjar man bli van med att det byggs vid Göta kanal vintertid. Det här är tredje vintersäsongen som större renoveringsinsatser görs på kanalsträckan genom kommunen. Arbetet den här vintern görs på den 1,5 km långa sträckan från Söderköpings sluss till Tegelbrukets sluss. Precis som tidigare år innebär det att kanalens ursprungliga profil återställs och att sträckan får nytt erosionsskydd i form av strandskoning. 

Den 1 oktober påbörjades en omfattande renovering av kanalkanten och återställning av kanalprofilen. Projektet är planerat att pågå under hösten och vintern 2020 och även fortsätta under våren 2021. Allt ska dock vara klart inför nästa säsong på Göta kanal och cykel och gångvägen beräknas kunna användas igen 15 april.

För att ta reda på huruvida området från Söderköping sluss till Tegelbrukets sluss var i behov av renovering genomförde Göta kanalbolag mätningar på området. Dessa visade att det fanns stort behov av renovering för att uppfylla krav i enlighet med dammsäkerhetsdirektivet.

Därför bestämdes det att renoveringen skulle innefatta att se över kanalvallens tätkärna och därefter täta den vid behov. I projektet ingår även att återställa vinkeln på kanalprofilen genom ny strandskoning på sträckan mellan slussen i Söderköping och Tegelbrukets sluss. Syftet är att på så sätt säkerställa säkerheten för Göta kanals båtgäster och landbesökare, och samtidigt bevara det historiska byggnadsverk som är Göta kanal.

Som i många andra projekt har det visat sig att en del av marken var i ännu sämre skick än beräknat.
– Det är de 150 metrarna närmast slussen på södra sidan där kanalbanken visat sig vara mycket sämre än vi trodde, berättar Stefan Ljungblad, anläggningschef på Göta kanalbolag. Där har vi fått tänka om helt och göra en annan konstruktion än den vi tänkt från början.

Anledningen till att marken blivit dålig är att platsen är och har varit den plats där passagerarbåtar vänder. Det har gjort att erosionsskyddet och kanalvallens tätkärna blivit skadade, och nu behöver återställas helt.


I projektet ingår också en renovering av gästhamnsbryggan vid Söderköping sluss. Arbetet kommer framförallt innebära en totalrenovering där den nya bryggan kommer bli bredare än den befintliga. Syftet är att öka attraktiviteten och användarvänligheten för alla som besöker Göta kanal.

Förutom detta byggs ett nytt breddavlopp vid Tegelbrukets kulvert och en ny kaj öster om slussen. Där installeras även en ny septitömning som endast blir tillgänglig för båtgäster. I förlängningen är tanken sedan att ytterligare en septitömning ska byggas för husbilsgäster vid ställplatsen.

Arbetet beräknas bli klart i god tid innan kanalen öppnar i maj. Då kan Söderköping åter fyllas av besökare som vill uppleva kanallivet, innan det i oktober är dags för nästa renoveringsfas. Då är det sträckan mellan Söderköpings sluss och Klevbrinken som ska få en ansiktslyftning.