Nyhetsbrev för Göta kanal 2.0

Prenumerera på vårt nyhetsbrevet för Göta kanal 2.0 och följ den historiska renoveringsinsatsen av Göta kanal.

 

För att hantera utskick av ditt nyhetsbrev behandlar AB Göta kanalbolag personuppgifter om dig. De uppgifter som samlas in och behandlas är kontaktuppgifter som namn och e-post. Uppgifterna kommer endast att behandlas av personal inom AB Göta kanalbolag för att möjliggöra utskick av nyhetsbrev angående Göta kanal 2.0. Personuppgifterna kommer att behandlas tills dess att du väljer att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet. Du kan gratis, en gång per kalenderår och efter skriftligt undertecknad ansökan, få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas samt hur de behandlas. Du kan då även begära rättelse i fråga om personuppgifter som behandlas om dig. Ansvarig kontaktperson på AB Göta kanalbolag är Ekonomichef Maria Elken Persson, 0141-20 20 63.