Största insatsen i Göta kanal 2.0

Kanalbanken mellan Tegelbruket i Söderköping och Mem har länge varit ett problembarn för AB Göta kanalbolag. Sträckan nämns redan i ett protokoll från 1834 som Göta kanals ”Akilleshäl”. Anledningen är dåliga markförhållanden som gör att kanalbanken sjunker. För Göta kanals säkerhet har den varit högt prioriterad och hösten 2018 går projektet in i sin andra etapp. Målet är att hela sträckan ska vara färdigställd till kanalsäsongen 2019. 

Projektet med en ny kanalbank från Tegelbruket till Mem kommer att bli det största hittills inom Göta kanal 2.0 och innebär ett mycket svårt geotekniskt arbete. Efter upphandling har uppdraget tilldelats Söderköpingsföretaget SM Entreprenad, som nu etablerat en arbetsstation, byggt en ny arbetsväg och börjat riva kanalbanken.

- Arbetet genomförs så att vi först schaktar bort den befintliga kanalbanken och därefter bygger upp en ny med en kärna av lättfyllning. Som tätning mot kanalen kommer ett system av skyddsdukar, gummiduk och lera att användas, berättar Lars Preuschhof, projektledare på SM Entreprenad.

Göta kanalbolags VD Roger Altsäter är mycket nöjd med att projektet nu äntligen har startat.

- Vi är väldigt glada över att projektet äntligen kan komma igång eftersom det varit ett bekymmer i många år. Lättfyllning är en ny metod för oss på Göta kanal men vi ser det som en bra och hållbar lösning eftersom vikten är av vital betydelse, säger han.

Under byggtiden kan det på grund av de stora mängder schaktmassor som ska transporteras det att vara hög belastning med tung trafik som kör långsamt genom Söderköping. 

- Vi försöker självklart göra allt vi kan för att trafiken ska störa så lite som möjligt, säger Lars Preuschhof, SM Entreprenad.