Motala Verkstad - en enkel men komplex kajrenovering

Sträckan vid Gamla Motala Verkstad är torrlagd för att förprojektering och undersökningar av kajen ska kunna göras. Bland annat har provborrningar genomförts för att kartlägga markförhållandena, och förutsättningarna för hur kajen kan renoveras är nu klara.

På vilket sätt kajrenoveringen kommer att göras påverkas dock av vilka planer Motala kommun har för lokverkstaden och övriga byggnader på marken bakom. Därför avvaktas deras beslut innan några planer för projektet kan göras.

Ursprungsplanen var att starta renoveringen av kajen under hösten 2019, men eftersom kommunen ännu inte är klara med sina planer kan det bli så att projektet får skjutas på framtiden. Ambitionen från Göta kanalbolag är inte endast att renovera själva kajen, utan att det även ska byggas nya gästhamnsplatser och en mindre brygga i den så kallade lagunen på norra sidan av kanalen. Då byggs även en ny gästhamnsservice på platsen. Men eftersom kajen är en väsentlig del i hela projektet, avvaktas beslut om den innan något annat påbörjas.