Motala Verkstad - en enkel men komplex kajrenovering

Området runt Motala Verkstad har under hösten varit upplyst från tidig morgon till kväll och ett dunkande ljud berättar att arbetet är intensivt. Tanken var från början att starta renoveringen redan hösten 2019, då undersökningar av området visat att upprustning krävdes för att uppfylla krav enligt dammsäkerhetsdirektivet. Men trots att det fastställdes att kajen var i stort behov av renovering behövdes det fortfarande en överenskommelse med Motala kommun för att kunna påbörja projektet. Kommunen behövde besluta vilka planer de hade för lokverkstaden och övriga byggnader på marken bakom, vilket ledde till att projektet fick skjutas på framtiden. Men nu är projektet äntligen igång och ska vara klart till kanalöppningen 2021. 

Flera tusen ton material har grävts bort från den 230 meter långa kajen, och en lika lång spontvägg har byggts för att avskärma kanalvattnet från marken under de gamla verkstadsbyggnaderna. Historiskt har vattnet till viss del bidragit till förfallet i byggnaderna, och därför är det en viktig del i samarbetet med Motala kommun att kajen blir tät. Det kommer att ge bättre förutsättningar när området ska utvecklas.

Trots att alla inblandade i projektet varit beredda på att geotekniken inte skulle vara enkel, har den visat sig vara ännu besvärligare än beräknat. När den täta sponten började drivas ned, var det på första halvan av sträckan mycket hårt i marken och arbetet flöt på enligt plan.


– Sedan blev det värre, och väldigt sankt, berättar Stefan Ljungblad som är anläggningschef på AB Göta kanalbolag. Spontdelarna sjönk helt enkelt av sin egen vikt.
Det behövdes därför pålas med stålpålar för att ge marken bättre bärighet, och även det arbetet har visat på hur svåra förhållandena är. Stålpålarna beräknades drivas ned till 8 meters djup, men de flesta landade istället på 8-16 meter och några så djupt som 30 meter. Dessutom behövdes 80 extra pålar.

 

Projektet har dock innehållit flera ljusglimtar, och en av dem är att samarbetet med Motala kommun gått väldigt bra. Samtliga inblandade är glada att det äntligen händer något med den så länge avstängda kajen, och drivs av att få göra något fint av det historiska området. När det är färdigt kommer ett tre meter brett promenadstråk att gå längs kajen, och Motala kommun kommer att ombesörja att det blir upplyst med belysning monterad på byggnaderna.

Att arbetet görs så nära Göta kanalbolags upplag vid Koleraboden har också underlättat förvaringen av stora mängder schaktmassor. Eftersom noggranna markprover tagits har man vetat exakt vilka massor som behövt köras iväg och vilka som kunnat återanvändas. En del av de senare har även kunnat användas till markarbeten vid bolagets ställplats i Borensberg.
– Det gör att vi kan använda de massor vi grävt upp på ett hållbart sätt, och minimerar andelen som måste fraktas bort, säger Stefan Ljungblad.


För den som passerar förbi området kan det tyckas vara väldigt mycket arbete kvar innan några båtar kan passera, eller lägga till i någon ny hamn. Men Stefan Ljungblad försäkrar att det inte är några problem att bli färdiga för invigning till Göta kanal öppnar för säsongen den 4 maj 2021.
– Kanske kommer vi ha lite markarbeten kvar att göra på land, men det kommer att vara vatten i kanalen, garanterar han.