Läckage i Berg

Läckaget orsakades av att man en gång i tiden breddade kanalen för att passagerarfartyget M/S Kung Karl Gustav skulle ha möjlighet att vända. Detta ledde till att 18 000 kubikmeter vatten per dygn läckte ut från kanalen norr om bron i Berg. Det fanns aldrig någon risk för skred eller liknande, men arbetet med att täta så mycket som möjligt var av vikt för att förhindra eventuellastörre problem i framtiden. Tätningen gjordes med en lerblandning som bland annat innehåller bentonitlera, en vulkanisk lera smed unika tätande egenskaper.

 

 

Utöver detta genomgick sträckan även strandskoning och återställning av kanalprofilen.