Forsvik - ett arbete både över och under ytan

I Forsvik påbörjades renoveringarna redan sommaren 2018 med att en magasinsbyggnad flyttades så att butiken den inrymmer kunde ha öppet trots att kajen spärrades av. Sedan dess har ett gediget förarbete gjorts och det varsamma arbetet med att renovera hela kajområdet påbörjats.

 

 

 

I januari 2019 fortlöper arbetet enligt plan och fokus är den norra sidan av kanalen. Där byggs en ny kajkant, nya bryggor och magasinet, som flyttades i somras, ska flyttas tillbaka till kanalsäsongen startar. Eftersom Forsvik är en plats med otroligt mycket kulturhistoria sker renoveringarna i nära samråd med länsstyrelsen och arkeologer.

För att renoveringen ska bli så skonsam som möjligt har många av de större stenar som plockats bort märkts upp och återmonteras på samma platser igen. Detta för att det gamla utseendet på området och kajen ska bevaras.

Under arbetet har man stött på berg i botten under kajen, vilket gjort arbetet mer avancerat än det först var planerat. Istället för att ställa färdiga block på botten behöver varje block nu anpassas efter hur botten ser ut. Det innebär att man får använda sig av undervattensgjutning som assisteras av dykare, och de kommer nu att finnas på plats under hela projektets gång för att assistera under ytan. Dock är det inget som kommer att påverka tidplanen, utan projektet beräknas ändå bli klart i god tid till kanalens öppning.