Styrelse och finansiell information

Här finner du information om AB Göta kanalbolags styrelse samt finansiell information. Sedan 1978 äger svenska staten bolaget, vars uppdrag är att driva och förvalta Göta kanal så att dess värde som såväl kulturhistoriskt byggnadsverk och turistattraktion vidmakthålls. AB Göta kanalbolag har näringsdepartementet som direkt huvudman.

Styrelse

 

Utsedd vid årsstämma 2021-04-17
Magnus Hall, ordförande
Göran Carlberg, ledamot
Anna Ernestam, ledamot
Bengt-Olov Gunnarson, ledamot
Jenny Lahrin, ledamot
Johanna Palmér, ledamot
Magnus Ling, ledamot
Therese Sjöberg, arbetstagarrepresentant tjänstemän

VD är Roger Altsäter

 

Finansiell information

 

Finansiell information
Göta kanalbolags årsredovisning med hållbarhetsredovisning färdigställs i enlighet med det statliga ägardirektivet och hållbarhetsredovisningen följer aktuellt regelverket för Global Reporting Initiativ. Ny publicering görs årligen inför bolagsstämman efter att den har fastställts av Göta kanalbolags styrelse och revisorer.

 

 • Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021
  Ladda ner
  Ersättningsrapport 2021
  Ladda ner
 • Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2020
  Ladda ner
  Ersättningsrapport 2020
  Ladda ner
 • Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2019
  Ladda ner

 

Årsstämma
Årsstämma för AB Göta kanalbolag genomförs 28 april 2023.

 • Kallelse till Årsstämma 2023 
  Ladda ner 
  Bilaga 1: Styrelsens förslag till ersättningsriktlinjer 
  Ladda ner

 • Protokoll från Årsstämma 2021
  Ladda ner
 • Protokoll från Årsstämma 2020
  Ladda ner
 • Protokoll från Årsstämma 2019
  Ladda ner