Styrelse och finansiell information

Här finner du information om AB Göta kanalbolags styrelse samt finansiell information. Sedan 1978 äger svenska staten bolaget, vars uppdrag är att driva och förvalta Göta kanal så att dess värde som såväl kulturhistoriskt byggnadsverk och turistattraktion vidmakthålls. AB Göta kanalbolag har näringsdepartementet som direkt huvudman.

Styrelse

 

Utsedd vid årsstämma 2020-04-17
Magnus Hall, ordförande
Göran Carlberg, ledamot
Anna Ernestam, ledamot
Bengt-Olov Gunnarson, ledamot
Jenny Lahrin, ledamot
Johanna Palmér, ledamot
Magnus Ling, ledamot
Amer Mohammed, ledamot
Therese Sjöberg, arbetstagarrepresentant tjänstemän

VD är Roger Altsäter

 

Finansiell information

 

Finansiell information
Göta kanalbolags årsredovisning med hållbarhetsredovisning färdigställs i enlighet med det statliga ägardirektivet och hållbarhetsredovisningen följer aktuellt regelverket för Global Reporting Initiativ. Ny publicering görs årligen inför bolagsstämman efter att den har fastställts av Göta kanalbolags styrelse och revisorer.

Under 2016 genomfördes en första analys av FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. 12 av dessa berör bolaget, som gjort ett urval på tre fokusområden. Arbetet med dessa fortgår under 2017 och kommer att redovisas i 2017-års hållbarhetsredovisning.

 

 • Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2020
  Ladda ner
 • Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2019
  Ladda ner
 • Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2018
  Ladda ner
 • Strategiska mål för hållbart företagande - Agenda 2030
  Ladda ner
 • Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2017
  Ladda ner
 • Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2016
  Ladda ner
 • Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2015
  Ladda ner
 • Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2014
  Ladda ner
 • Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2013
  Ladda ner
 • Årsredovisning med hållbarhetsredovisning för 2012
  Ladda ner
 • Årsredovisning med hållbarhetsredovisning för 2011
  Ladda ner
 • Årsredovisning för 2010
  Ladda ner

 

Årsstämma
Årsstämma för AB Göta kanalbolag genomförs 26 april 2019.

 • Kallelse till Årsstämma 2020 Ladda ner
  Bilaga 1: Styrelsens förslag till ersättningsriktlinjer Ladda ner
  Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2020 Ladda ner
  Ersättningsrapport 2020 Ladda ner
  Nominering av styrelse och andra förslag till beslut Ladda ner

 • Protokoll från Årsstämma 2019
  Ladda ner
 • Protokoll från Årsstämma 2018
  Ladda ner
 • Protokoll från Årsstämma 2017
  Ladda ner
 • Protokoll från Årsstämma 2016
  Ladda ner
 • Protokoll från Årsstämma 2015
  Ladda ner
 • Protokoll från Årsstämma 2014
  Ladda ner
 • Protokoll från Årsstämma 2013
  Ladda ner