Våra policydokument

Våra policydokument har utgångspunkt i vår affärsidé och vision. 

Affärsidé
AB Göta kanalbolag ska med hög kvalitet och med hänsyn till kultur och miljö bevara och utveckla Göta kanal som vårt lands största kulturhistoriska byggnadsverk och besöksmål.

Vision
Med kvalitet och stolthet ska AB Göta kanalbolag bevara kulturvärden och utveckla Göta kanal som Sveriges ledande besökmål och upplevelseområde.

Övergripande mål
- Att agera med hållbar utveckling i fokus.
- Att skapa förutsättningar för turism på och längs kanalen.
- Att driva en lönsam löpande verksamhet där överskottet används för att underhålla det kulturhistoriska byggnadsverket samt för att investera i byggnader.

Värdegrund
Med kvalitet och stolthet bevarar vi kulturvärden och skapar kanalglädje för alla.

Vår policyfamilj innehåller
- Etikpolicy
- Personalpolicy
- Miljöpolicy
- Kommunikationspolicy

Ladda ned vår policysamling (pdf) här.