Vi som arbetar längs Göta kanal

VD

Roger Altsäter
Tel dir/Mobil 0141-20 20 60

 

Marknad och Information

Ansvarar för marknadsföring, information, mediakontakter, webb och sociala medier, evenemang samt slussvärdsorganisationen.

Magnus Hollwin
Marknads- och Kommunikationschef
Tel dir/mobil 0141-20 20 57

Anna Adolfsson (sjukskriven)
Marknadskoordinator
Tel dir/mobil 0141-20 20 52

 

Marknadskoordinator
Tel dir/mobil 0141-20 20 64
Kajsa Person
Säsongskoordinator
Tel dir/mobil 0141 - 20 20 61
Susanne Hildeskog
Destinationsutvecklare
Tel dir/mobil 0141 - 20 20 55
Theresa Örnhagen
Försäljningsansvarig 
Tel dir/mobil 0141-20 20 59

Ekonomi

Ansvarar för ekonomi, HR-frågor, IT och trafikplanering.

Maria Elken Person
Ekonomi- och HR-chef
Tel dir/Mobil 0141-20 20 63

Kristina Jonsson
Ekonomi/Administration
Tel dir/Mobil 0141-20 20 56


Fastighet

Ansvarar för fastigheter, skog, alléträd och miljöfrågor.

Henrik Pettersson
Fastighetschef
Tel dir/Mobil 0141-20 20 54

Peter Gredin
Fastighetsförvaltare
Tel dir/Mobil 0141-20 20 53

Carl Öfwerström
Skogsförvaltare
Mobil 070-330 12 34

Anläggning

Stefan Ljungblad
Anläggningschef
Tel dir/Mobil 0141-20 20 51

 

Sjötorp - Karlsborg

Henric Stöök
Arbetschef
Tel dir/Mobil 0141-20 20 62
Carl Öfwerström
Kanalspecialist Karlsborg-Sjötorp

Sören Andersson
Kanalreparatör

Joakim Krüger
Kanalreparatör

Ismo Kutti
Kanalreparatör

Johan Svensson
Kanalreparatör


Motala-Mem
Driftchef
Tel dir/Mobil 0141-20 20 58
Jesper Lönn
Kanalspecialist Motala-Berg
Joakim Fornander
Kanalspecialist Norsholm-Mem

Robin Andersson
Kanalreparatör

Niklas Franzén
Kanalreparatör
Kanalreparatör

Kanalreparatör
Kanalreparatör